Phraseological features in conversational routines: An integrative model of autonomy

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/53351
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: Phraseological features in conversational routines: An integrative model of autonomy
Autors: Alvarado Ortega, M. Belén
Grups d'investigació o GITE: Grupo de Estudio para la Pragmática y la Ironía del Español de la Universidad de Alicante (GRIALE) | EPA-IULMA
Centre, Departament o Servei: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura
Paraules clau: Routine formulas | Independence | Variation | Conversation | Fixation
Àrees de coneixement: Lengua Española
Data de publicació: 2015
Editor: John Benjamins Publishing
Citació bibliogràfica: Lingvisticæ Investigationes. 2015, 38(2): 313-330. doi:10.1075/li.38.2.07alv
Resum: This paper deals with the analysis of routine formulas according to their degree of independence in discourse, with the aim of establishing a gradual line which restructures Sphere III (Corpas 1996, Alvarado 2015) — where phraseological utterances belong. The system developed by Briz and the Val.Es.Co. Group (2003, 2014) will help us segment conversation and check that phraseological utterances show various degrees of independence, both in Peninsular Spanish and in Latin American Spanish, which will make it possible to restructure Sphere III. The methodology utilized corresponds to the phraseological and pragmatic approach, and the examples were extracted from the Corpus de Conversaciones Coloquiales of Briz and the Val.Es.Co. Group (2002), and from the Corpus Preseea (2014).
URI: http://hdl.handle.net/10045/53351
ISSN: 0378-4169 (Print) | 1569-9927 (Online)
DOI: 10.1075/li.38.2.07alv
Idioma: eng
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Drets: © John Benjamins Publishing Company
Revisió científica: si
Versió de l'editor: http://dx.doi.org/10.1075/li.38.2.07alv
Apareix a la col·lecció: INV - EPA-IULMA - Artículos de Revistas
INV - GRIALE - Artículos de Revistas
Institucional - IUIEG - Publicaciones

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
Thumbnail2015_Alvarado_LingvisticaeInvestigationes_final.pdfVersión final (acceso restringido)206,32 kBAdobe PDFObrir     Sol·licitar una còpia


Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.