Accessibilitat

Per a facilitar l'accés al major nombre d'usuaris possible, el Repositori Institucional de la Universitat d'Alacant, RUA, pretén que la seua seu electrònica siga plenament accessible, fins i tot per part dels col·lectius amb necessitats específiques (afectats per discapacitats físiques, sensorials, cognitives o formatives, així com persones amb limitacions tecnològiques).

Amb aquesta finalitat desenvolupem les pàgines seguint les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut de la Web (WCAG 2.0) publicades per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del (W3C). Això ens ha permès aconseguir un nivell d'accessibilitat AA a l'abril de 2016, de manera que a la nostra web poden accedir els usuaris malgrat les dificultats assenyalades.

L'abast d'aquesta declaració de conformitat s'amplia a tot el lloc web de RUA *.

Si trobeu cap dificultat per a accedir a qualsevol dels continguts, us demanem que ens ho comuniqueu a través del nostre correu de contacte. Gràcies.

Tecnologies aplicades

* Alguns documents en format PDF i contingut multimèdia podrien presentar problemes d'accessibilitat.