Els drets d'autor i el Repositori de la Universitat d'Alacant (RUA):
Preguntes freqüents

  1. Hi puc dipositar un document ja publicat en una revista, presentat en un congrés, etc. (post-print)?
  2. Què puc fer si he signat un contracte que no em permet dipositar-hi un document ja publicat (post-print)?
  3. Hi puc dipositar un document que vull publicar en el futur (pre-print)?
  4. Hi puc dipositar un document que no publicaré en el futur?
  5. Què ocorre si el document que hi vull dipositar té més d'un autor?
  6. Quines condicions generals cal acceptar per a dipositar documents?
  7. Com puc protegir la meua obra d'usos indeguts (plagi, reproducció per a finalitats comercials, etc.) si està en accés obert?
  8. Quins tipus de llicència puc escollir?
  9. Què puc fer si algú no respecta els termes establits en la llicència adjunta a la meua obra?
  10. Com puc obtenir més informació sobre drets d'autor?

1. Hi puc dipositar un document ja publicat en una revista, presentat en un congrés, etc. (post-print)?

L'autor té tot el dret moral i d'explotació i, per tant, pot dipositar el document en el Repositori, tret que haja cedit en exclusiva a una tercera persona el dret d'explotació de l'obra (un editor de revista, per exemple). En general, quan es publica en una revista es transfereix el dret de reproducció i distribució a l'editor. No obstant això, la majoria d'editors comercials internacionals permeten l'autoarxiu en dipòsits digitals amb algunes limitacions, com ara el dipòsit en pdf de la versió definitiva.

Si l'autor ha transferit algun dret d'explotació (reproducció, distribució o comunicació pública) en exclusiva a una tercera persona, no pot penjar el document en el dipòsit sense el permís de l'editor. En cas que l'autor desconega les condicions en què ha transferit els seus drets d'explotació, pot consultar:

Si no disposa d'aquesta informació, pot consultar en Internet les bases de dades SHERPA i DULCINEA, que analitza les polítiques de drets d'autor dels principals editors comercials cientificotècnics.

En qualsevol cas, els administradors de RUA, abans de fer accessible el document, comprovaran que pot ser dipositat en accés obert en el Repositori de la UA.

Per a resoldre qualsevol dubte quant a això, contacteu amb nosaltres.

2. Què puc fer si he signat un contracte que no em permet dipositar-hi un document ja publicat (post-print)?

L'autor pot demanar permís a l'editor del seu treball perquè li'l concedisca expressament i per escrit. Si no obté el permís, podria dipositar, com a alternativa, l'esborrany (pre-print) del treball, sense incloure les modificacions proposades pel comité de revisió.

3. Hi puc dipositar un document que vull publicar en el futur (pre-print)?

Si l'obra no ha sigut publicada, l'hi pot dipositar sense cap problema. Cal considerar, no obstant això, la possibilitat que la publicació en què vulga editar-lo en el futur només accepte treballs no difosos amb anterioritat.

Igualment, és important tenir en compte que, en cas que es tinga previst sol·licitar una patent en el futur, qualsevol divulgació prèvia de la invenció o publicació que la descriga pot afectar la novetat i la validesa de la patent sol·licitada. Per tant, en aquest cas, és preferible no fer difusió de l'obra.

4. Hi puc dipositar un document que no publicaré en el futur?

Algunes tipologies de documents no arriben a publicar-se a causa de la seua naturalesa (documents de treball, alguns materials docents, etc.). En aquests casos l'autor té tots els drets morals i d'explotació i, per tant, hi pot dipositar un document d'aquesta classe sense cap restricció.

5. Què ocorre si el document que hi vull dipositar té més d'un autor?

Depén del fet que l'obra es puga qualificar com a obra en col·laboració o com obra col·lectiva.

L'obra feta en col·laboració és aquella l'autoria de la qual correspon a tots els autors, ja que és fruit del treball conjunt. En aquest cas, cal, per a la divulgació, el consentiment de tots els autors.

Per contra, una obra col·lectiva és aquella en què, tot i particpar més d'un autor, hi ha una persona física o jurídica que pren la iniciativa i la coordinació de l'obra. Tret que hi haja un acord contrari, és a aquesta persona a qui correspon l'autoria de l'obra i el seu consentiment basta per a poder divulgar-la.

6. Quines condicions generals cal acceptar per a dipositar documents?

Els autors o coautors han de concedir a la Universitat d'Alacant una llicència no exclusiva per a mantenir i fer accessibles els seus documents, en format digital, en el Repositori de la Universitat d'Alacant (RUA).

En concedir aquesta llicència no exclusiva, els docents i investigadors continuen retenint tots els drets d'autor i, per tant, poden fer ús del treball dipositat com consideren oportú (publicació en mitjans comercials, dipòsit en altres repositoris, etc.).

Llicència de distribució no exclusiva

 Perquè el Repositori de la Universitat d'Alacant puga reproduir i comunicar públicament el vostre document, cal que accepteu els termes següents. Per favor, llegiu les condicions de llicència: 

Si aquestes condicions no són acceptades per l'autor, no és possible dipositar cap document

7. Com puc protegir la meua obra d'usos indeguts (plagi, reproducció per a finalitats comercials, etc.) si està en accés obert?

Qualsevol obra està protegida per la legislació en matèria de drets d'autor. Per a poder especificar les condicions que s'ofereixen alguns drets a terceres persones sota certes condicions l'autor pot escollir una llicencia Creative Commons.

Creative Commons és una organització internacional, sense ànim de lucre, que ofereix un sistema flexible de drets d'autor per al treball creatiu.

Creative Commons ofereix un ventall de llicències, des del tradicional sistema de drets d'autor fins al domini públic. Amb les llicències Creative Commons l'autor autoritza l'ús de la seua obra, però aquesta continua estant protegida.

El sistema funciona de la manera següent: l'autor que crea una obra i vol explotar-la a través d'Internet escull una de les llicències Creative Commons i, quan penja la seua obra en Internet, la identifica amb el símbol Creative Commons i n'adjunta la llicència d'ús. Així, els usuaris que accedeixen al document poden identificar fàcilment quines condicions ha establit l'autor per a l'ús de l'obra.

8. Quins tipus de llicència puc escollir?

Hi ha sis models diferents de llicència:

Reconeixement:
l'autor permet copiar, reproduir, distribuir i comunicar públicament l'obra, a més de realitzar obres derivades (traducció, adaptació, etc.) i fer-ne un ús comercial, sempre que se cite i reconega l'autor original.
Reconeixement - Sense obra derivada:
l'autor permet copiar, reproduir, distribuir, comunicar públicament l'obra i fer-ne un ús comercial, sempre que se cite i reconega l'autor original. No es permet, no obstant això, generar una obra derivada.
Reconeixement - No comercial - Sense obra derivada:
l'autor permet copiar, reproduir, distribuir i comunicar públicament l'obra, sempre que se cite i reconega l'autor original. No es permet, no obstant això, generar una obra derivada ni utilitzar-la amb finalitats comercials.
Reconeixement - No comercial:
l'autor permet copiar, reproduir, distribuir, comunicar públicament l'obra i generar obres derivades, sempre que se cite i reconega l'autor original. No es permet, no obstant això, utilitzar l'obra amb finalitats comercials.
Reconeixement - No comercial - Compartir igual:
a més dels permisos de la llicència anterior, possibilita la distribució de les obres derivades, però únicament i exclusivament amb una llicència del mateix tipus que aquesta.
Reconeixement - Compartir igual:
l'autor permet copiar, reproduir, distribuir, comunicar públicament l'obra, realitzar obres derivades i fer-ne un ús comercial, sempre que se cite i reconega l'autor original. A més d'aquests permisos, possibilita la distribució de les obres derivades, però únicament i exclusivament amb una llicència del mateix tipus que aquesta.

9. Què puc fer si algú no respecta els termes establits en la llicència adjunta a la meua obra?

Quan un usuari decideix utilitzar una obra amb una llicència Creative Commons, es converteix en llicenciatari i es compromet a acceptar i respectar les condicions de la llicència establida per l'autor.

En cas d'incompliment o infracció d'una llicència Creative Commons, l'autor, com amb qualsevol altra obra i llicència, haurà de recórrer als tribunals. Quan es tracte d'una infracció directa, per un usuari de la llicència Creative Commons, l'autor podrà demandar tant per infracció de la propietat intel·lectual com per incompliment contractual, ja que la llicència crea un vincle directe entre autor i usuari llicenciatari.

El dret moral d'integritat que recull la legislació espanyola queda protegit encara que no aparega en les llicències Creative Commons. Aquestes llicències no substitueixen ni redueixen els drets que la llei confereix a l'autor; per tant, l'autor podria demandar un usuari que, amb qualsevol llicència Creative Commons, haguera modificat o mutilat la seua obra i causara així un perjudici a la seua reputació o els seus interessos. Per descomptat, la decisió sobre l'existència de mutilació i sobre el perjudici en la reputació o els interessos de l'autor queda en mans del jutge o tribunal.

10. Com puc obtenir més informació sobre drets d'autor?

Pot dirigir-se a la Unitat de Suport a la Investigació de la Biblioteca Universitària, on intentaràn respondre a qüestions relatives a drets d'autor, llicències lliures, accés obert, etc. També pot consultar la pàgina sobre propietat intel·lectual de la Biblioteca Universitària, on obtindrà informació més detallada referent a això.