Preguntes freqüents

Què és l'Accés Obert?

Open Access o Accés Obert implica la disponibilitat lliure en Internet de la literatura de caràcter acadèmic o científic, i permet a qualsevol usuari llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, cercar o referenciar el text complet dels documents.

El suport a l’Open Access ha anat evolucionant gradualment fins a consolidar-se, a través de conferències i declaracions internacionals, i ha animat investigadors i científics a dipositar els seus treballs en un dipòsit digital:

Com es pot implementar l’Accés Obert?

Hi ha dues vies a través de les quals els treballs dels autors/investigadors poden estar disponibles en Accés Obert.

Una de les vies és publicar en revistes d’Accés Obert: revistes científiques amb revisió per parells (peer-review), edició i publicació comparables a les revistes tradicionals, però que estan accessibles sense necessitat de compra o subscripció. Es pot trobar més informació sobre aquestes consultant el Directory of Open Access Journals (DOAJ).

L’altra via és l’autoarxiu en un repositori d’accés obert: això significa que, a més de la publicació dels seus articles en les revistes científiques (“tradicionals” o d’accés obert) els autors poden dipositar-los en els repositoris institucionals o disciplinaris (temàtics). Pot consultar-se una llista d’aquests repositoris en el Registry of Open Access Repositories (ROAR) o el Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR).

Quins són els beneficis d’autoarxivar en RUA?

Alguns dels avantatges d’arxivar els treballs en format digital en el Repositori de la Universitat d’Alacant són aquestts:

Quins materials es poden autoarxivar en RUA?

Qualsevol tipus de material, en qualsevol format, pot ser autoarxivat en RUA, sempre que reunisca les següents condicions bàsiques:

¿Quins materials didàctics es poden arxivar en RUA Docència?

¿Quin tipus de continguts es poden dipositar en RUA Investigació?

En RUA Investigació s'accepta qualsevol material generat pels membres d'un Grup d'Investigació en la seua labor investigadora, tant si s'ha publicat amb anterioritat, com si és comunicat públicament per primera vegada. Alguns exemples són:

¿Es poden publicar tesis doctorals en RUA?

Per a publicar la tesi doctoral en RUA, dins de la col·lecció de tesis doctorals, és necessari que l'alumne present en la Secretaria de l'Escola de Doctorat:

Si el document ha sigut publicat anteriorment en una revista, llibre, etc., ¿quina versió del mateix he d'arxivar en RUA Investigació?

En general, en RUA Investigació es podrà arxivar la versió definitiva publicada per la revista o editorial. No obstant això, hi ha editorials que no permeten posar en accés obert el PDF definitiu publicat (post-print), sinó la versió definitiva amb les modificacions proposades pels revisors i/o la versió inicial enviada a la revista per a la seua revisió (pre-print). En qualsevol cas, els administradors de RUA comprovaran la política de l'editorial sobre aquest tema abans de posar en accés obert el document.

¿Els documents arxivats en RUA Investigació estaran en accés obert a través d'Internet?

En un primer moment tots els documents arxivats en RUA Investigació quedaran en accés restringit per als membres del Grup d'Investigació corresponent. Una vegada comprovada la política de la revista o editorial respecte a l'auto-arxiu de materials en repositoris per part dels administradors de RUA, aquestes restriccions podran ser eliminades i els documents quedaran en accés obert.

¿Es pot eliminar o modificar un fitxer una vegada arxivat en RUA?

Per regla general, una vegada arxivat un document en RUA no podrà ser modificat o retirat del repositori, no obstant això es contemplen les següents excepcions: