El paper de l'etnobotànica en la consecució d'una alimentació saludable

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/53348
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: El paper de l'etnobotànica en la consecució d'una alimentació saludable
Autor/es: Bernabeu-Mestre, Josep | Galiana-Sánchez, María Eugenia | Trescastro-López, Eva María
Grupo/s de investigación o GITE: Grupo Balmis de Investigación en Salud Comunitaria e Historia de la Ciencia
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia
Palabras clave: Etnobotànica | Alimentació saludable
Área/s de conocimiento: Historia de la Ciencia | Enfermería
Fecha de publicación: 2015
Editor: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Cita bibliográfica: Randa. 2015, 75: 173-185
Resumen: A partir del problema de l'alimentació inadequada que segueix bona part de la població i les conseqüències que comporta en termes de salut (Varela, coord., 2013) s'aborda l'alternativa gastronòmica que representa el model alimentari de la Dieta Mediterrània (DM) per a fer front a molt d'aquests problemes, com també el paper que pot jugar l'etnobotànica en el procés de readaptació d'aquell model a la realitat del segle XXI i a la configuració d'una cultura aliffientària saludable i sostenible.
Patrocinador/es: La recerca s'ha desenvolupat en el marc del projecte Prometeu II 2014/2015. Grup Alacant d'Estudis Avançats en Història de la Salut i la Medicina. Programa Prometeu per a Grups d'Excel·lència de la Generalitat Valenciana.
URI: http://hdl.handle.net/10045/53348
ISSN: 0210-5993
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:INV - BISCHA - Artículos de Revistas
Institucional - IUIEG - Publicaciones

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2015_Bernabeu_Randa.pdf499,15 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.