La cultura juvenil i el cànon literari: una distància insalvable?

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/119484
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La cultura juvenil i el cànon literari: una distància insalvable?
Authors: Francés-Díez, Àngels | Càmara Sempere, Hèctor | Escandell, Dari | Esteve Guillén, Anna | Maestre-Brotons, Antoni | Mira-Navarro, Irene
Research Group/s: Estudis Transversals: Literatura i altres Arts en les Cultures Mediterrànies | Recerca de la Literatura Contemporània | Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Cànon | Cultura juvenil | Lectures | Ensenyament superior
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2021
Editors: Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Citation: Francés-Díez, Àngels, et al. "La cultura juvenil i el cànon literari: una distància insalvable?". En: Satorre Cuerda, Rosana (coord.). Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2021 = Xarxes d'investigació i innovació en docència universitària. Volum 2021. Alacant: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant, 2021. ISBN 978-84-09-29261-5, pp. 295-304
Abstract: Aquest article parteix de la hipòtesi que existeix una certa distància entre els interessos literaris i culturals de l’alumnat universitari i la prescripció de lectures obligatòries en assignatures de llengua i literatura catalanes; concretament, les impartides pel professorat del Departament de Filologia Catalana en la Facultat d’Educació i la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d’Alacant. Per tant, té l’objectiu d’esbrinar les fonts que l’alumnat utilitza per informar-se i gaudir de continguts textuals (i, especialment, per decidir quin llibre vol llegir) i, també, si amb l’aproximació pedagògica que es fa des de la docència universitària és possible salvar aquesta bretxa. La investigació es va dur a terme a través d’una enquesta que va ser atesa per 243 alumnes durant el curs acadèmic 2020-2021, i que va aportar resultats interessants: entre d’altres, que els mediadors literaris tradicionals perden pes davant les recomanacions entre parells o amistats en les xarxes socials; que els continguts textuals més consumits són les sèries en plataformes digitals, tot i que un alt percentatge es declara lector de llibres en format paper o en ebook, i que l’enfocament didàctic amb què les assignatures s’aproximen a les lectures obligatòries (pertanyents, majoritàriament, al cànon literari acadèmic) és interessant i aproxima l’alumnat a autors/es que, d’altra manera, no coneixerien.
Sponsor: Aquest article forma part del projecte «La influència de la cultura juvenil en la confecció d’un cànon literari» (codi 5225), que ha rebut finançament en el marc del Programa Xarxes I3CE de Qualitat, Innovació i Investigació en Docència Universitària 2020-2021 de l’Institut de Ciències d’Educació de la Universitat d’Alacant.
URI: http://hdl.handle.net/10045/119484
ISBN: 978-84-09-29261-5
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © De l’edició: Rosana Satorre Cuerda (Coord.), Asunción Menargues Marcilla, Rocío Díez Ros & Neus Pellín Buades (Eds.); del text: les autores i autors; d’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/119228
Appears in Collections:Docencia - Redes ICE - Capítulos de Libros
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo
INV - ET - Capítols de Llibres
INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailRedes-Investigacion-Innovacion-Docencia-Universitaria-2021_26.pdf7,35 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.