La rúbrica: una eina clau en l’acció educativa de millora en l’Ensenyament Superior

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/99009
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La rúbrica: una eina clau en l’acció educativa de millora en l’Ensenyament Superior
Authors: Marcillas Piquer, Isabel | Albero Poveda, Jaume | Cremades, M. Victòria | Picó, Lliris
Research Group/s: Estudis Transversals: Literatura i altres Arts en les Cultures Mediterrànies | Memòria, Identitat i Ficcions (MIF)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Rúbrica | Avaluació formativa | Ensenyament Superior | Millora educativa
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2019
Editors: Octaedro
Citation: Marcillas-Piquer, Isabel, et al. "La rúbrica: una eina clau en l’acció educativa de millora en l’Ensenyament Superior". Roig-Vila, Rosabel (ed.). Investigación e innovación en la Enseñanza Superior. Nuevos contextos, nuevas ideas. Barcelona: Octaedro, 2019. ISBN 978-84-17667-23-8, pp. 804-814
Abstract: Aquest estudi versa sobre la implementació de rúbriques en el sistema educatiu superior com una acció educativa innovadora i de millora. Poblacionalment, la investigació està delimitada a l’alumnat del 3r i 4t curs del Grau de Mestre per a l’Educació Primària i l’Educació Infantil, que cursa l’assignatura Literatura Catalana Infantil en la Universitat d’Alacant durant l’any acadèmic 2018-19. L’objectiu general se centra a avaluar temptativament les possibilitats de millora del rendiment acadèmic de l’alumnat a través del coneixement previ dels indicadors que seran tinguts en compte en cadascuna de les activitats pràctiques proposades en l’assignatura. Els objectius específics s’enfoquen a reflexionar sobre què vol ensenyar el professorat de l’assignatura, com cal avaluar-ho i determinar la pertinença de les activitats proposades. Pel que fa als instruments emprats, s’ha optat per la recollida de dades a través de les produccions de l’alumnat. La comparació entre dos grups de discents, els uns avaluats amb rúbrica i els altres sense, demostra que la implementació de rúbriques genera confiança en l’alumnat, tant pel que fa al procés d’aprenentatge com pel que fa a l’objectivitat de la puntuació obtinguda, al temps que en millora els resultats.
URI: http://hdl.handle.net/10045/99009
ISBN: 978-84-17667-23-8
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © De la edición: Rosabel Roig-Vila; del texto: Las autoras y autores; de esta edición: Ediciones OCTAEDRO, S.L.
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/98731
Appears in Collections:INV - ET - Capítols de Llibres
Docencia - Redes ICE - Capítulos de Libros
INV - MIF - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailInvestigacion-e-innovacion-en-la-ES_076.pdf1,26 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.