Xarxa de literatura catalana infantil (Grau d’Educació Infantil)

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/57113
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Xarxa de literatura catalana infantil (Grau d’Educació Infantil)
Authors: Francés-Díez, Àngels | Arronis Llopis, Carme | Escandell, Dari | Esteve Guillén, Anna | Marcillas Piquer, Isabel | Martín Pascual, Llúcia | Martínez Pérez, Maria | Mira-Navarro, Irene | Vidal Lloret, Vicent
Research Group/s: Estudis Transversals: Literatura i altres Arts en les Cultures Mediterrànies | Recerca de la Literatura Contemporània | Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT) | Literatura Catalana Medieval (LICATMED)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Prezi | Site | Google | Motivació | TIC
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2016
Editors: Universidad de Alicante. Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad | Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Citation: Álvarez Teruel, José Daniel; Grau Company, Salvador; Tortosa Ybáñez, María Teresa (coords.). Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación. Alicante: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2016. ISBN 978-84-608-4181-4, pp. 1825-1836
Abstract: En aquesta memòria descrivim el treball en xarxa elaborat pels membres del projecte d’innovació docent “Xarxa de literatura catalana infantil (Grau d’Educació Infantil)” que, durant el curs 2014-2015, ha dut a terme diverses reunions presencials i virtuals per a modernitzar i millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge relacionat amb la matèria objecte d’estudi. L’eix vertebral del projecte es basa l’ús de les TIC com a recurs motivador i dinàmic que cal implementar en la metodologia docent de les assignatures relacionades amb la literatura infantil del grau en Educació Infantil. En aquest sentit, s’hi descriuen els avantatges dels recursos relacionats amb l’univers Google (sobretot, Calendar, Sites, Drive i Youtube) i Prezi, la pàgina web que proporciona un entorn de presentacions en línia dinàmiques i interactives, molt en consonància amb les interessos de l’alumnat i els nous processos de comunicació i interacció docent. Per a il·lustrar el projecte, s’hi mostren imatges representatives dels materials que han sigut elaborats amb aquestos recursos.
URI: http://hdl.handle.net/10045/57113
ISBN: 978-84-608-4181-4
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © Del texto: los autores; De esta edición: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2016
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/54450
Appears in Collections:Docencia - Redes ICE - Capítulos de Libros
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo
INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres
INV - LICATMED - Capítols de Llibres
INV - ET - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailInnovaciones-metodologicas-docencia-universitaria_119.pdf1,81 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.