Experiències senzilles de física recreativa: flascó de Mariotte, refracció de la llum i tira d’alumini ondulant

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/51302
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Experiències senzilles de física recreativa: flascó de Mariotte, refracció de la llum i tira d’alumini ondulant
Authors: Abril, Isabel | Esteve Guilabert, Vicente | Vera Gomis, Pablo de | Martínez Asencio, Jesús | Dednam, Wynand | García Molina, Rafael
Research Group/s: Interacción de Partículas Cargadas con la Materia | Grupo de Nanofísica
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Física Aplicada
Keywords: Física | Física recreativa | Experiments senzills | Conceptes físics | Recursos didàctics
Knowledge Area: Física Aplicada
Issue Date: 2015
Editors: Universidad de Alicante. Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad | Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Citation: Investigación y Propuestas Innovadoras de Redes UA para la Mejora Docente [Recurso electrónico] / coordinadores, José Daniel Alvarez Teruel, María Teresa Tortosa Ybáñez, Neus Pellín Buades. Alicante : Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2015. ISBN 978-84-617-3914-1, pp. 1070-1086
Abstract: En aquest treball presentem una sèrie d’experiments senzills i estimulants de física que resulten útils per a reforçar els coneixements propis d’aquesta matèria, consolidar conceptes físics, captar l’atenció dels estudiants i fomentar-ne l’interès per la matèria de física. En aquesta ocasió hem dissenyat i dut a terme experiències de diversos camps de la Física, com ara fluids (flascó de Mariotte), òptica (refracció de la llum) i magnetisme (tira d’alumini ondulant a causa d’un camp magnètic). Amb aquest tipus d’experiments simples volem augmentar la motivació dels estudiants cap a la matèria de física, ja que l’objectiu d’aquestes experiències és tractar d’entendre el fenomen que s’està observant, en comptes d’obtenir i tractar dades. Aquests experiments estan adreçats als estudiants dels primers cursos dels graus de ciències i de les diverses enginyeries. Aquesta manera d’introduir conceptes de física mitjançant experiments sorprenents fa que l’aprenentatge resulte més significatiu, i constitueixen una eina pedagògica de gran ajuda en el procés d’ensenyament-aprenentatge de la física.
URI: http://hdl.handle.net/10045/51302
ISBN: 978-84-617-3914-1
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © Del texto: los autores; © De esta edición: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/44926
Appears in Collections:Docencia - ICE - Capítulos de Libros
INV - IPCM - Capítulos de Libros
INV - Grupo de Nanofísica - Capítulos de Libros

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2015_Redes-UA-Mejora-Docente_54.pdf430,88 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.