La percepció de la identitat sexual, de gènere i de raça en l’alumnat universitari a través de la lectura literària

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/131040
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La percepció de la identitat sexual, de gènere i de raça en l’alumnat universitari a través de la lectura literària
Authors: Francés-Díez, Àngels | Baile López, Eduard | Càmara Sempere, Hèctor | Escandell, Dari | Esteve Guillén, Anna | Mira-Navarro, Irene | Sellés Lloret, Laura
Research Group/s: Estudis Transversals: Literatura i altres Arts en les Cultures Mediterrànies | Recerca de la Literatura Contemporània | Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Percepció | Alumnat universitari | Identitat sexual | Gènere | Raça | Lectura literària
Issue Date: 2022
Editors: Universitat d’Alacant
Citation: Francés Diez, Maria Àngels, et al. "La percepció de la identitat sexual, de gènere i de raça en l’alumnat universitari a través de la lectura literària". En: Satorre Cuerda, Rosana (coord.). Memorias del Programa de Redes de investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2021-22 = Memòries del Programa de Xarxes de investigació en docència universitària. Convocatòria 2021-22. Alacant: Universitat d’Alacant, 2022. ISBN 978-84-09-45382-5, pp. 1799-1801
URI: http://hdl.handle.net/10045/131040
ISBN: 978-84-09-45382-5
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © De l’edició: Rosana Satorre Cuerda, Asunción Menargues Marcilla, Rocío Díez Ros & Neus Pellin Buades; del text: les autores i autors; d’aquesta edició: Universitat d’Alacant
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/130244
Appears in Collections:INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo
INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres
Docencia - Redes ICE - Capítulos de Libros
INV - ET - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailMemories-Xarxes-ICE-2021-22_128.pdf862,65 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.