La crítica de gènere i la construcció de l’esperit crític en l’alumnat de l’educació superior

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/112090
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La crítica de gènere i la construcció de l’esperit crític en l’alumnat de l’educació superior
Authors: Francés-Díez, Àngels | Baile López, Eduard | Càmara Sempere, Hèctor | Esteve Guillén, Anna | Maestre-Brotons, Antoni | Mira-Navarro, Irene | Vidal Lloret, Vicent
Research Group/s: Recerca de la Literatura Contemporània | Estudis Transversals: Literatura i altres Arts en les Cultures Mediterrànies | Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Gènere | Esperit crític | Educació superior | Literatura | Llengua
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2020
Editors: Universitat d’Alacant. Institut de Ciències de l’Educació
Citation: Francés Díez, M. Àngels, et al. "La crítica de gènere i la construcció de l’esperit crític en l’alumnat de l’educació superior". En: Roig-Vila, Rosabel (coord.). Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2019-20 = Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2019-20. Alacant: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant, 2020. ISBN 978-84-09-24478-2, pp. 905-908
Abstract: En aquesta memòria exposem una investigació sobre el canvi de postura crítica de l’alumnat respecte de les qüestions de gènere a partir d’una sèrie d’experiències educatives dutes a terme en diferents assignatures de llengua i literatura catalanes de la Universitat d’Alacant (curs 2019-20). Les assignatures en qüestió són Literatura Catalana Infantil (optativa de 4t curs del Grau de Mestre en Educació Infantil, amb 46 alumnes), Llengua Catalana II per a l’Educació Primària (obligatòria de 3r curs del Grau de Mestre en Educació Primària, amb 37 alumnes), i Introducció a les grans obres de la literatura catalana contemporània (bàsica de 1r de grau en Filologia Catalana, amb 31 alumnes). Les activitats pensades pel professorat per afavorir la conscienciació crítica han sigut diverses: lectura d’articles acadèmics, anàlisi de textos fílmics i literaris, recomanacions d’ús d’un llenguatge no sexista, debats i test de Bechdel. Entre els resultats més rellevants de l’experiència, cal destacar que, en general, l’alumnat adquireix nocions de crítica de gènere, reorienta els seus criteris de valoració del cànon literari, considera necessari utilitzar un llenguatge no sexista i amplia el coneixement d’obres literàries que representen la diversitat sexoafectiva.
URI: http://hdl.handle.net/10045/112090
ISBN: 978-84-09-24478-2
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © De l’edició: Rosabel Roig-Vila, Jordi M. Antolí Martínez, Rocío Díez Ros & Neus Pellín Buades; del text: les autores i autors; d’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/110633
Appears in Collections:INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo
INV - ET - Capítols de Llibres
INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres
Docencia - Redes ICE - Capítulos de Libros

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailMemories-Xarxes-I3CE-2019-20_123.pdf589,03 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.