Cànon formatiu de còmic per als Graus d'Educació Infantil, Primària i Màster de Secundària

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/89953
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Cànon formatiu de còmic per als Graus d'Educació Infantil, Primària i Màster de Secundària
Authors: Baile López, Eduard | Rovira-Collado, José | Carrión Carrasco, Virginia | Gallo-León, José-Pablo | Ortiz Hernández, Francisco Javier | Pomares Puig, María Pilar | Sánchez Verdú, Ramón | Sempere Palomares, Adelaida | Serna-Rodrigo, Rocío | Soler-Quílez, Guillermo
Research Group/s: Literatura Catalana Medieval (LICATMED) | Investigación y Formación Didáctica
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana | Universidad de Alicante. Departamento de Innovación y Formación Didáctica | Universidad de Alicante. Servicio de Cultura | Universidad de Alicante. Biblioteca Universitaria
Keywords: Aplicacions didàctiques | Còmic | Educacio literària | Unicòmic | CLUECA
Knowledge Area: Filología Catalana | Didáctica de la Lengua y la Literatura
Issue Date: 2018
Editors: Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Citation: Baile López, E., et al. "Cànon formatiu de còmic per als Graus d'Educació Infantil, Primària i Màster de Secundària". En: Roig-Vila, Rosabel (coord.). Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2017-18 = Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2017-18. Alicante: Universidad de Alicante, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2018. ISBN 978-84-09-07041-1, pp. 1779-1785
Abstract: Mitjançant aquesta xarxa 4077, s'ha pretés vehicular acadèmicament la tasca d'estudi i de difusió sobre les possibilitats didàctiques del còmic en el marc de les accions desenvolupades des del nucli del grup Unicòmic, aixi com des del club de lectura CLUECA i l'Aula de Còmic de la Universitat d'Alacant. En aquest sentit, la memòria aspira a ser testimoni del treball investigador i docent dut a terme pels membres de la xarxa durant el curs 2017-2018, especialment al voltant del foment de l'hàbit lector i els vincles que es poden establir respecte de l'educació literària.
URI: http://hdl.handle.net/10045/89953
ISBN: 978-84-09-07041-1
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © De la edición: Rosabel Roig-Vila, Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades; del texto: las autoras y autores; de esta edición: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/85067
Appears in Collections:Docencia - Redes ICE - Capítulos de Libros
INV - IFD-DLL - Capítulos de Libros
INV - LICATMED - Capítols de Llibres
Institucional - Biblioteca Universitaria - Publicaciones

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailMemories-Xarxes-I3CE-2017-18-122.pdf883,51 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.