Nova proposta de disseny de l'assignatura Llengua Catalana aplicada a les CAFE

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/49632
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Nova proposta de disseny de l'assignatura Llengua Catalana aplicada a les CAFE
Autor/es: Baile López, Eduard | Càmara Sempere, Hèctor
Grupo/s de investigación o GITE: Literatura Catalana Medieval (LICATMED) | Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Llengua catalana | Valencià | Guia docent | Educació Física | TILC
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2015
Editor: Universidad de Alicante
Cita bibliográfica: XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria [Recurso electrónico]: Nuevas estrategias organizativas y metodológicas en la formación universitaria para responder a la necesidad de adaptación y cambio = XIII Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària. Noves estratègies organitzatives i metodològiques en la formació universitària per a respondre a la necessitat d'adaptació i canvi / coordinadores, Mª Teresa Tortosa Ybáñez, José Daniel Alvarez Teruel, Neus Pellín Buades. Alicante : Universidad de Alicante, 2015. ISBN 978-84-606-8636-1, pp. 2388-2402
Resumen: L’assignatura «Llengua Catalana aplicada a les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport» (codi 16830) s’arrenglera, juntament amb d’altres d’equivalents entre les impartides pel Departament de Filologia Catalana en les especialitats corresponents als graus d’Infantil i de Primària, en un conjunt d’assignatures de llengua d’ús dissenyades per a adquirir un nivell B2 de la normativa catalana segons la varietat estàndard. No obstant això, pensem que el fet que l’assignatura s’inserisca en aquest marc comunicatiu global no hauria de fer perdre de vista que els llaços amb l’especialitat de CAFE en què s’imparteix haurien de ser part nuclear de la configuració de l’aprenentatge, aspecte que, al nostre parer, caldria revisar amb esperit crític, ja que potser hi ha hagut fins ara massa dependència respecte de l’enfocament de les assignatures anàlogues adés al·ludides. Per aquest motiu, volem presentar en aquestes jornades una proposta de nou desplegament de l’assignatura perquè, així, s’emfasitzen els vincles amb l’especialitat que l’acull. L’afany primordial, doncs, és que l’alumnat hi trobe un espai preparatori adient per a la futura tasca docent a què hauran d’enfrontar-se o, en altres paraules, es pretén d’assumir plenament la metodologia del Tractament Integrat de Llengua i Continguts (TILC).
URI: http://hdl.handle.net/10045/49632
ISBN: 978-84-606-8636-1
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Derechos: © Del texto: los autores; © De esta edición: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
Versión del editor: http://hdl.handle.net/10045/48708
Aparece en las colecciones:INV - LICATMED - Ponències i Comunicacions a Congressos, Conferències...
Docencia - ICE - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.
INV - EXPLANAT - Comunicacions en Congressos, Conferències, etc.

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailXIII_Jornadas_Redes_179.pdf1,8 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.