Grups d'Innovació Tecnològica i Educativa (GITE)

La Universitat d'Alacant té com a objectiu potenciar la innovació educativa entre el seu professorat i els seus estudiants. Per a això, el Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa estableix com a eix estratègic els Grups d'Innovació Tecnològica i Educativa (GITE).

Qualsevol GITE de la UA té com a objectiu central dur a terme innovacions educatives en una o diverses línies d'actuació determinades i seleccionades per ells dins d'un catàleg establert.

Els GITE estan formats, fonamentalment, per Personal Docent i Investigador (PDI) de la Universitat d'Alacant (UA). A més del PDI, podran pertànyer a un GITE tant el Personal d'Administració i Serveis (PAS) de la UA com l'alumnat de la mateixa, així com també personal d'altres universitats i/o nivells educatius.

Navega

Comunitat: