Testimoni, escriptura i territorialització en Vicent Andrés Estellés

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/77937
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Testimoni, escriptura i territorialització en Vicent Andrés Estellés
Authors: Mira-Navarro, Irene
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Poesia | Testimoni | Pàtria | Territorialització | Territori | Poetry | Testimony | Homeland | Territorialization | Territory
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2018
Publisher: University of California, Santa Barbara. Department of Spanish and Portuguese | Institut Virtual Internacional de Traducció (IVITRA)
Citation: eHumanista/IVITRA. 2018, 13: 184-194
Abstract: Aquest article estudia la construcció de les idees de pàtria i territori en la poesia de Vicent Andrés Estellés i la seua relació amb el procés d’escriptura de l’autor. Inicialment, partirem de l’anàlisi de l’adscripció testimonial tradicionalment lligada a l’obra estellesiana, per a estudiar com es gesta el cant social en l’autor. En aquest sentit, treballarem sobre el concepte de territorialització i revisarem quina evolució pateix el concepte de pàtria en l’univers estellesià, des de la representació més abstracta a la més referencial. | This article studies the construction of concept of homeland and territory in Vicent Andrés Estellés poetry and his relationship with his literary style. Initially, we analyse the testimonial character of the work to study the main aspects of social poetry in Vicent Andrés Estellés. We work on the concept of territorialization to explore the evolution of the homeland’s concept in the poetry.
URI: http://hdl.handle.net/10045/77937
ISSN: 1540-5877
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © eHumanista/IVITRA
Peer Review: si
Publisher version: http://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra/volume/13
Appears in Collections:Personal Investigador sin Adscripción a Grupo

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2018_Mira-Navarro_eHumanista-IVITRA.pdf229,03 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.