Andreu Martín, escriure sense límits

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/43505
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Andreu Martín, escriure sense límits
Autor/es: Martín Escribà, Àlex
Palabras clave: Martín, Andreu | Novel·la policíaca | Barcelona | Catalan crime fiction
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2014
Editor: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Cita bibliográfica: Ítaca. Revista de Filologia. 2014, 5: 87-102. doi:10.14198/ITACA2014.5.05
Resumen: Andreu Martín (Barcelona, 1949) és un dels escriptors més destacats de la novel·la policíaca catalana. En aquest article fem un recorregut per la seva obra i analitzem no només els seus títols més imprescindibles sinó també els principals trets que sobresurten a la seva escriptura. Més enllà de la seva aportació en solitari, l’article analitza també les seves novel·les a quatre mans i la seva repercussió dins i fora del gènere. | Andreu Martín (Barcelona, 1949) is one of the most important authors of thrillers written in Catalonia. This paper offers a general study of both his individual and collaborative works. It also analyses the essential and most important features of his writing and the impact he has had within the genre and beyond.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2014.5.05 | http://hdl.handle.net/10045/43505
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2014.5.05
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:Ítaca. Revista de Filologia - 2014, Núm. 5

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailItaca_05_05.pdf191,99 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.