"Estels fets pols": l'ús de l'oripell en la Festa o Misteri d'Elx

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/16618
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: "Estels fets pols": l'ús de l'oripell en la Festa o Misteri d'Elx
Autor/es: Càmara Sempere, Hèctor
Grupo/s de investigación o GITE: Els Escriptors i la Impremta en el Pas del Segle XV al XVI
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Misteri d'Elx | Teatre medieval | Art medieval | Neoplatonisme
Área/s de conocimiento: Literatura Catalana
Fecha de creación: 2010
Fecha de publicación: 2010
Editor: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Cita bibliográfica: CÀMARA SEMPERE, Hèctor. "Estels fets pols": l'ús de l'oripell en la Festa o Misteri d'Elx". En: Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes : Universitat de Lleida, 7-11 de setembre de 2009. Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2010. Vol. II, La literatura i les arts. ISBN 978-84-9883-351-5, pp. 83-94
Resumen: Estudi en què s'analitza l'ús de l'oripell en el Misteri d'Elx com a efecte especial. S'explica el seu ús amb la identificació que des de l'Antiguitat ha tingut la divinitat amb la llum, representada en aquesta obra amb els petits trossets de paper daurat que es llança des de la tramoia del cel i que es coneix com a oripell.
URI: http://hdl.handle.net/10045/16618
ISBN: 978-84-9883-351-5
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailHèctor Càmara, L'oripell en la Festa.pdf4,11 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.