El lèxic botànic en el Libre de Caça i els termes corresponents en altres tractats romànics

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/85556
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: El lèxic botànic en el Libre de Caça i els termes corresponents en altres tractats romànics
Other Titles: The medieval botanical lexicon in some falconry works in romance languages
Authors: Mas i Miralles, Antoni
Research Group/s: Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Lexicologia | Botànica | Llengües romàniques | Falconeria | Lexicology | Botany | Romance languages | Falconry
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Universitat de València. Departament de Filología Catalana
Citation: Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna. 2018, 12: 198-219. doi:10.7203/SCRIPTA.12.13393
Abstract: Durant l’edat mitjana, els tractats de falconeria es dedicaven, entre altres assumptes, a descriure els símptomes i malalties que patien les aus, i oferien com a cures pal·liatives diferents remeis terapèutics a partir de les plantes medicinals. Aquest treball presenta un inventari de termes botànics que registrem en una obra del segle xv, el Llibre de Caça, a més dels vocables corresponents que hem trobat en quatre obres de falconeria medieval de tantes altres llengües romàniques: portuguès, castellà, francès i italià. De cada terme exposem quines propietats curatives tenien, el nom científic de la planta de què procedeix, l’etimologia del mot, juntament amb l’ètim estàndard actual. Finalment presentem una possible classificació dels vocables segons l’etimologia i les llengües. | In the Middle Ages, the falconry treaties focused on, among other topics, describing the symptoms and diseases of the birds, and offered as pallative care different therapeutic remedies from medicinal plants. This article presents a list of botanical terms used in five Medieval falconry works in five Romance languages: Portuguese, Spanish, Catalan, French and Italian. From the Latin scientific term, consisting of the genus and species, we propose its etymology together with the current term. Finally, we present a posible classification and distribution by words and languages.
URI: http://hdl.handle.net/10045/85556
ISSN: 2340-4841
DOI: 10.7203/SCRIPTA.12.13393
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Peer Review: si
Publisher version: https://doi.org/10.7203/SCRIPTA.12.13393
Appears in Collections:INV - EXPLANAT - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2018_Antoni-Mas_Scripta.pdf508,36 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons