La recepció del teatre català i de l'obra de Guimerà al País Valencià: el cas d'Alacant (1847-1939)

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/8429
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La recepció del teatre català i de l'obra de Guimerà al País Valencià: el cas d'Alacant (1847-1939)
Authors: Lloret Esquerdo, Jaume
Research Group/s: Tradicions Teatrals i Dramatúrgies Contemporànies
Center, Department or Service: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Keywords: Recepció teatral | Guimerà, Àngel | Teatre | Alacant
Knowledge Area: Artes Escénicas | Teatro | Filología Catalana
Issue Date: 2000
Publisher: Diputación Provincial de Tarragona
Citation: LLORET ESQUERDO, Jaume. "La recepció del teatre català i de l'obra de Guimerà al País Valencià: el cas d'Alacant (1847-1939)". En: El segle romàntic : actes del colloqui sobre Àngel Guimerà i el teatre català al segle XIX : El Vendrell, 28, 29 i 30 de setembre de 1995 / a cura de Josep M. Domingo i Miquel M. Gibert. Tarragona : Diputació, 2000. ISBN 84-88618-87-5, pp. 215-240
Abstract: S'hi analitza el ressò de l'obra del dramaturg català entre les companyies, teatres i públic de la ciutat d'Alacant durant el període acotat.
URI: http://hdl.handle.net/10045/8429
ISBN: 84-88618-87-5
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres
INV - MIF - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailGuimera-congres.pdf106,31 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.