L'atròfia lingüística del català a la ciutat d'Alacant

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/35175
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: L'atròfia lingüística del català a la ciutat d'Alacant
Authors: Montoya-Abat, Brauli
Research Group/s: Sociolingüística: Planificació Lingüística i Educació | Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana | Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Keywords: Atròfia | Català | Alacantí | Morfologia
Knowledge Area: Filología Catalana
Date Created: 1998
Issue Date: 2000
Publisher: Institut d'Estudis Catalans | Ajuntament d'Elx
Citation: Montoya Abat, Brauli. “L'atròfia lingüística del català a la ciutat d'Alacant”. En: Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Elx i a la Universitat d'Alacant : (16 i 17 d'octubre de 1998). Barcelona : Institut d'Estudis Catalans ; Elx : Ajuntament d'Elx, 2000. ISBN 84-7283-501-4, pp. 65-74
Abstract: Presentació del procés d'atròfia que pateix el català a la ciutat d'Alacant, exemplificat preferentment a través dels trets morfològics que presenta aquesta varietat.
Sponsor: Institut d'Estudis Catalans
URI: http://hdl.handle.net/10045/35175
ISBN: 84-7283-501-4
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - TRACLAVAL - Capítols de Llibres
INV - SPLE - Capítols de Llibre / Book Chapters
INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailL'atròfia del català_2000.pdf68,47 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.