La dinàmica del paisatge de terrasses de cultiu: algunes reflexions per al seu estudi a la serra d’Aitana (País Valencià)

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/33105
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La dinàmica del paisatge de terrasses de cultiu: algunes reflexions per al seu estudi a la serra d’Aitana (País Valencià)
Other Titles: La dinámica del paisaje de terrazas de cultivo: algunas reflexiones para su estudio en la sierra de Aitana (País Valencià) | Landscape dynamics of farming terraces: some ideas to be studied in the Aitana mountain range (Valencian Community)
Authors: Gimenez-Font, Pablo
Research Group/s: Medio, Sociedad y Paisaje (MedSPai) | Paisajes y Recursos Naturales en España
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física
Keywords: Terrasses de cultiu | Muntanya mitjana mediterrània | Paisatge | Serra d’Aitana | Terrazas de cultivo | Montaña media mediterránea | Paisaje | Sierra de Aitana | Farming terraces | Mid-Mediterranean mountains | Valencian Community (Spain) | Aitana mountain range
Knowledge Area: Geografía Física
Issue Date: Jun-2013
Publisher: Institució Catalana d'Estudis Agraris (ICEA)
Citation: GIMÉNEZ FONT, Pablo. “La dinàmica del paisatge de terrasses de cultiu: algunes reflexions per al seu estudi a la serra d’Aitana (País Valencià)”. Quaderns Agraris. Núm. 34 (juny 2013). ISSN 0213-0319, pp. 83-98
Abstract: El present article planteja una sèrie de qüestions de tipus territorial i paisatgístic sobre les terrasses de cultiu que remunten les vessants de la muntanya mediterrània mitjana. Parant especial atenció en les muntanyes del migjorn valencià, i en concret en el cas de la serra d’Aitana, es plantegen les possibilitats de datació i anàlisi de l’evolució de sistemes de terrasses, mitjançant alguns exemples concrets. Per tant, el treball pretén ser una reflexió metodológica dins del debat internacional sobre la datació d’aquestes estructures agràries. | El presente artículo plantea una serie de cuestiones de tipo territorial y paisajístico sobre las terrazas de cultivo que remontan las vertientes de la montaña mediterránea media. Deteniéndonos en las montañas del sur valenciano, y en concreto en el caso de la sierra de Aitana, se plantean las posibilidades de datación y análisis de la evolución de sistemas de terrazas mediante algunos ejemplos concretos. Por lo tanto, el trabajo pretende ser una reflexión metodológica dentro del debate internacional sobre la datación de estas estructuras agrarias. | This article raises some territorial and landscape-related questions on farming terraces on mid-Mediterranean mountain sides. Special attention is paid to the mountains in the south of the Valencian Community (Spain), and particularly to the case of the Aitana mountain range (Province of Alicante), addressing the possibility of dating and analysing the evolution of terrace systems with specific examples. The work therefore aims to constitute a methodological contribution to the international debate on the dating of these agricultural structures.
Sponsor: Aquest estudi s’inclou dins d’un projecte més ampli, sufragat pel Ministeri de Ciència i Innovació, sobre caracterització de paisatges agraris d’Espanya (CSO2009-12225-C05-03).
URI: http://hdl.handle.net/10045/33105
ISSN: 0213-0319 | 2013-9780 (Internet)
DOI: 10.2436/20.1503.01.23
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0
Peer Review: si
Publisher version: http://dx.doi.org/10.2436/20.1503.01.23
Appears in Collections:INV - MedSPai - Artículos de Revistas
INV - Paisajes y Recursos Naturales en España - Artículos de Revistas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2013_Gimenez-Font_QuadernsAgraris.pdf1,37 MBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons