L'esclavitud en l'economia antiga: evolució i fonaments de la historiografia moderna

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/23656
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: L'esclavitud en l'economia antiga: evolució i fonaments de la historiografia moderna
Authors: Montoya Rubio, Bernat
Research Director: Molina Vidal, Jaime
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina
Keywords: Esclavitud | Economia antiga | Historiografia
Knowledge Area: Historia Antigua
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Date of defense: 14-Mar-2011
Publisher: Universidad de Alicante
Abstract: La significació del treball esclau en l'economia de la Grècia i Roma clàssiques ha sigut un dels temes que ha atret una major atenció entre els historiadors de l'antiguitat. En aquest treball d'investigació ens hem proposat explicar de quina forma s'ha construït la concepció que actualment tenim d'aquesta qüestió, tant en aquells punts compartits pel conjunt de la comunitat científica, com en aquells altres en els quals es fa present la confrontació entre diverses interpretacions. El paper de l'esclavitud en l'antiguitat constitueix, de fet, un dels temes que ha sigut objecte d'una major polèmica per part dels historiadors, la qual cosa ha repercutit en la publicació d'un gran nombre d'investigacions sobre el tema. A pesar d'això, la major part de les grans qüestions sobre les quals s'originà aquesta tradició d'estudis sobre l'esclavitud antiga, i que han marcat les línies principals sobre les quals s'ha mogut el debat historiogràfic, segueixen encara obertes. La dificultat de la comunitat historiogràfica per arribar a una solució de consens pel que fa a aquestes preguntes, a pesar del gran nombre d'investigacions empíriques i teòriques publicades, fou el que ens portà a la idea de realitzar una anàlisi de tipus historiogràfic. Una investigació dels orígens històrics, teòrics i ideològics de les teories interpretatives que fem servir en l'actualitat, per a així aportat un coneixement més complet de les bases teòriques sobre les quals treballem, i d'aquesta manera, poder construir noves propostes interpretatives més sòlides i rigoroses.
URI: http://hdl.handle.net/10045/23656
ISBN: 978-84-695-4159-3
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Appears in Collections: Doctoral theses

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailTesi_Montoya.pdf7,06 MBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons