Esquemes i exercicis d'autoaprenentatge d'organització d'empreses

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/16104
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Esquemes i exercicis d'autoaprenentatge d'organització d'empreses
Authors: Lloret Llinares, Marcelino | López García, Juan José
Research Group/s: Grupo de Mejora Docente en Economía de la Empresa
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Organización de Empresas
Subject: Fundamentos de Economía de la Empresa | Organización de Empresas II | Organización y Gestión de Empresas | Organización y Administración de Empresas I
Studies: Grado en Turismo | Licenciatura en Economía | Diplomatura en Turismo | Diplomatura en Ciencias Empresariales
Code: 23511 | 8993 | 8353 | 7270
Keywords: Empresa | Direcció d'empreses | Organització | Estratègia empresarial | Diseny organitzatiu | Decisions empresarials
Knowledge Area: Organización de Empresas
Date Created: Jan-2011
Issue Date: 31-Jan-2011
Editors: Universitat d'Alacant. Servei de Promoció del Valencià
Citation: LLORET LLINARES, Marcelino; LÓPEZ GARCÍA, Juan José. Esquemes i exercicis d'autoaprenentatge d'organització d'empreses. Alacant : Universitat d'Alacant, Servei de Promoció del Valencià, 2011. (Materials de support a la docència en valencià ; 126). 248 p.
Abstract: Aquest quadern preten recolzar l'aprenentatge actiu de l'estudiant en tres plans essencials: l'adquisició de coneixements teòrics bàsics sobre l'empresa i el seu sistema directiu (saber), el desenvolupament d'habilitats de recerca d'informació, anàlisi i comunicació escrita (saber fer), i el foment d'actituds com la discussió crítica (saber estar).
Sponsor: Servei de Promoció del Valencià de la Universitat d'Alacant; Conselleria de Educació de la Generalitat Valenciana.
URI: http://hdl.handle.net/10045/16104
Language: cat
Tipe: learningObject
Appears in Collections:GITE - MEDOEE - Otros
GITE - I+Do+i+Tec - Recursos Educativos

Files in This Item:


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons