Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2018-19

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/98908
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2018-19
Other Titles: Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19
Authors: Roig-Vila, Rosabel (coord.) | Antolí Martínez, Jordi M. (ed.) | Lledó Carreres, Asunción (ed.) | Pellín Buades, Neus (ed.)
Keywords: Investigació educativa | Innovació educativa | Docència universitària | Xarxes | Investigación educativa | Innovación educativa | Docencia universitaria | Redes
Issue Date: 2019
Editors: Universitat d’Alacant. Institut de Ciències de l’Educació
Citation: Roig-Vila, Rosabel (coord.). Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2018-19 = Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19. Alacant: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant, 2019. ISBN 978-84-09-15746-4, 2766 p.
URI: http://hdl.handle.net/10045/98908
ISBN: 978-84-09-15746-4
Language: spa | cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/book
Rights: © De l’edició: Rosabel Roig-Vila, Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades; del text: les autores i autors; d’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant
Appears in Collections:Docencia - Redes ICE - Monografías

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailMemories-Xarxes-I3CE-2018-19.pdf45,94 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.