Ruralitat i toponímia popular de Puça (Castalla i Petrer)

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/75187
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Ruralitat i toponímia popular de Puça (Castalla i Petrer)
Autor/es: Amat-Montesinos, Xavier
Grupo/s de investigación o GITE: Geografía Humana
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Geografía Humana
Palabras clave: Topononímia | Ruralitat | Castalla | Petrer | Puça
Área/s de conocimiento: Geografía Humana
Fecha de publicación: 2018
Editor: Acadèmia Valenciana de la Llengua
Cita bibliográfica: Amat Montesinos, Xavier. “Ruralitat i toponímia popular de Puça (Castalla i Petrer)”. En: Actes de l’XI Jornada d’Onomàstica / III Congrés de la Societat d’Onomàstica: Elda i Petrer 2017. València: Publicacions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2018. ISBN 978-84-482-6233-4, pp. 15-24
Resumen: Fins a mitjan segle XX va subsistir en el Vinalopó una modesta comunitat rural que portava associada una manera de viure el camp i establir una organització del mateix. Eren els temps del naixement d'una societat industrial i la decadència de l'economia camperola, amb intensos canvis en les formes d'interpretar i gestionar el territori. A partir de la informació oral proporcionada per algunes de les persones que van participar d'aquells canvis, es recopilen i es donen a conèixer alguns topònims de Puça, una xicoteta vall en la confluència dels termes municipals de Petrer i Castalla. Molts d'aquests topònims probablement van ser efímers en el temps i imprecisos en l'espai, els mapes no diuen res d'ells, i no obstant açò, perduren en una part de la memòria col·lectiva del país. L'objectiu d'aquest treball és recuperar i ordenar la major part d'aquells topònims i microtopònims que perduren en els records d'aquelles persones. L'antic nom de les fites geogràfiques, espais de cultiu, xarxes hidrogràfiques, camins, masies, corrals i molts altres elements, ajudarà a entendre alguns dels aspectes que han canviat en el camp valencià en només tres o quatre dècades.
URI: http://hdl.handle.net/10045/75187
ISBN: 978-84-482-6233-4
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Derechos: © dels textos i de les fotografies: els autors; de l’edició: Acadèmia Valenciana de la Llengua
Revisión científica: si
Versión del editor: https://www.avl.gva.es/documents/31987/54305/Actes_20.pdf/c134ea98-efa0-4b00-8138-bde326e9dd4b
Aparece en las colecciones:INV - GH - Capítulos de Libros

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailAMAT-2018_ruralitat_toponimia.pdf2,16 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.