La “separació de camins” entre jueus i cristians: estat de la qüestió

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/74189
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La “separació de camins” entre jueus i cristians: estat de la qüestió
Other Titles: The “parting of the ways” between Jews and Christians: state of the art
Authors: Lillo Botella, Carles
Keywords: Cristianisme | Imperi Romà | Judaisme | Religió | Christianity | Judaism | Religion | Roman Empire
Issue Date: 2018
Publisher: Universidad de Alicante. Facultad de Filosofía y Letras
Citation: Lillo Botella, Carles. “La “separació de camins” entre jueus i cristians: estat de la qüestió”. En: Cutillas Orgilés, Ernesto (Coord.). Convergencia y transversalidad en humanidades. Actas de las VII Jornadas de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante (Alicante, 6 y 7 de abril de 2017). Alicante: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante, 2018. ISBN 978-84-948233-2-9, pp. 249-253
Abstract: La historiografia tradicional ha considerat que, des del moment mateix de la destrucció del Temple de Jerusalem, l’any 70, es pot afirmar que jueus i cristians van començar a seguir camins separats. Tanmateix, des que J. Parkes va encunyar i popularitzar l’expressió Parting of the Ways, són molts els autors que han posat en tela de judici la consideració d’aquest moment com a punt clau de la separació entre jueus i cristians, havent qui endarrereix la mateixa fins als temps del propi Constantí o, fins i tot, fins l’arribada de l’Islam, partint de la base que el judaisme d’època del Segon Temple ha de ser entès com una pluralitat, més que com una unicitat. La present contribució pretén repassar les fites i les aportacions més destacades que, fins al dia de hui, ha proporcionat el debat sobre l’anomenada “separació de camins” i quines perspectives se’ns obrin a partir de la investigació actual. | Traditional scholarship has considered that, since the destruction of the Temple of Jerusalem in the year 70, we can say that Jews and Christians started to keep separated ways. However, since J. Parkes invented and popularized the term Parting of the Ways, many authors have doubted about the consideration of this event as a key moment of the separation between Jews and Christians. They usually delay this separation up to the time of Constantine or, even, to the arrival of Islam over the basis that Second Temple Judaism must be understood as a plurality, better that a unicity. This paper aims to review some of the main contributions up to this day within the debate of the so-called “parting of the ways” and to see which perspectives offer the current scholarship.
URI: http://hdl.handle.net/10045/74189
ISBN: 978-84-948233-2-9
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Rights: © De los textos: sus autores; de esta edición: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alicante
Peer Review: si
Appears in Collections:Congresos - Jornadas de Investigación Filosofía y Letras 2017 - Libro de Actas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailConvergencia-y-transversalidad-en-humanidades_36.pdf2,58 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.