Llibres 23 i 24 de Privilegis i provisions de l’Arxiu municipal d’Alacant: anàlisi diplomàtic, paleogràfic i sigil·logràfic (1653-1655)

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/63855
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Llibres 23 i 24 de Privilegis i provisions de l’Arxiu municipal d’Alacant: anàlisi diplomàtic, paleogràfic i sigil·logràfic (1653-1655)
Authors: Santonja Alarcón, Ramón
Keywords: Diplomàtica | Escriptura humanística | Provisions | Alacant | Segle XVII | Diplomatic | Humanistic writing | Provision | Alicante | 17th century
Issue Date: 2017
Publisher: Universidad de Alicante. Facultad de Filosofía y Letras
Citation: Cutillas Orgilés, Ernesto (Coord.). Nuevas aportaciones en la investigación en Humanidades. VI Jornadas de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante (Alicante, 28 y 29 de abril de 2016). Alicante: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante, 2017. ISBN 978-84-946481-1-3, pp. 231-235
Abstract: L’objectiu del present article es donar a conèixer uns resultats preliminars de la meua tesi doctoral: on es farà un anàlisi diplomàtic, paleogràfic i sigil·logràfic dels llibres 23 i 24 (1653 i 1655) de la sèrie Privilegios y provisiones, conservats en l’Arxiu municipal d’Alacant. Aquest tipus de documentació és de gran interès perquè contribueix a conèixer les característiques del formulari i estructura. Permet valorar, entre altres aspectes, trets de l’escriptura humanística i la seua evolució a mitjan del segle XVII. | The objective of this article is introduce the investigations of my thesis, where I did a diplomatic, paleographic and sigylographic analysis of 23 and 24 books of Privilegios y provisones of Alicant archive. This type of documents are very interesting because they to a better understanding the characteristics of form and structure. It contributes to value, among other aspects, strokes of evolution of humanistic writing and its evolution in the century XVII.
URI: http://hdl.handle.net/10045/63855
ISBN: 978-84-946481-1-3
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Rights: © De los textos: sus autores; de esta edición: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alicante
Peer Review: si
Appears in Collections:Congresos - Jornadas de Investigación Filosofía y Letras 2016 - Libro de Actas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailNuevas-aportaciones-en-la-investigacion-en-Humanidades_24.pdf2,17 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.