Papers actancials i papers temàtics en la novel·la negra de Manuel de Pedrolo

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/55582
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Papers actancials i papers temàtics en la novel·la negra de Manuel de Pedrolo
Autor/es: Arnandis i Puig, Teresa
Palabras clave: Crim de Germania | Josep Lozano | Recepció crítica | Novel·la catalana actual | Novel·la històrica | Critical reception | Current Catalan novel | Historical novel
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2015
Editor: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Cita bibliográfica: Ítaca. Revista de Filologia. 2015, 6: 197-218. doi:10.14198/ITACA2015.6.12
Resumen: El present estudi ofereix una anàlisi de la recepció crítica de l’obra Crim de Germania, de l’escriptor valencià Josep Lozano, publicada per primera vegada a l’abril de 1980 per l’editorial Tres i Quatre, que permet fixar els elements a l’entorn dels quals s’ha anat elaborant la lectura de la novel·la i la seua evolució temporal. Durant més de trenta anys, Crim de Germania ha sigut objecte de nombroses valoracions crítiques a la premsa i en publicacions periòdiques de diversa índole a tot arreu dels territoris de parla catalana. L’estudi s’ha dividit en tres etapes: la primera s’inicia amb la publicació del llibre i conclou l’any 1981; la segona comprén el período des de 1982 fins al 2004, i, la tercera, des de 2005 —any en què la novel·la s’amplia i es reedita per Bromera— fins l’actualitat. | This study analyses the critical reception of the work Crim de Germania of the Valencian writer Josep Lozano, first published in April 1980 by Tres i Quatre Editorial. This analysis allows us to set the elements to the environment, and the reading of the novel and its evolution in time have evolved through such elements. For more than 30 years, Crim de Germania has widely been criticized in the press and/or periodical publications of various kinds in all the Catalan-speaking territories. The study is divided into three stages: the first one, which started with the publication of the book and finished in 1981; the second stage, from 1982 to 2004; and the third stage, from 2005 —the year in which this novel is extended and republished by Bromera— to present.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2015.6.12 | http://hdl.handle.net/10045/55582
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2015.6.12
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © Universitat d'Alacant
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:Revistas - Ítaca - 2015, Núm. 6

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailItaca_06_12.pdf472,45 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.