Aportacions al lèxic aspenc d’origen català

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/12652
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Aportacions al lèxic aspenc d’origen català
Authors: Baile López, Eduard
Research Group/s: Literatura Catalana Medieval
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Lèxic | Aspenc
Knowledge Area: Filología Catalana
Date Created: 2009
Issue Date: 25-Nov-2009
Abstract: Situada a la comarca del Vinalopó Mitjà, Asp és una població castellanoparlant envoltada, tret de Montfort, per poblacions de predomini lingüístic català, fet que li ha valgut el qualificatiu d’illot lingüístic. Tal proximitat i els orígens catalanoparlants de la vila fins a, si més no, la meitat del segle XVII o, a tot estirar, els primers decennis del XVIII, conflueixen en l’existència d’un cabal lèxic d’origen català relativament nombrós en la parla tradicional de la població, malgrat que s’hi observa un desús progressiu entre els jóvens a mesura que el castellà estàndard s’hi assenta. Aquest petit treball de recopilació de vocabulari aspenc procedent del català pretén d’assolir els objectius següents: a) Arreplegar mots emprats tradicionalment a Asp i provinents d’ètims d’origen català encara no localitzats. b) Arreplegar mots aspencs d’origen català no documentats directament amb anterioritat per bé que sí que se’n donen referències de termes relacionats. c) Assenyalar la probable procedència catalana de mots arreplegats prèviament, tot i que no identificats correctament com a catalanismes, perquè no se’n dóna cap origen o perquè se’n dóna un de discutible.
Description: Pendent de publicació en La Rella, n. 22 (2009), Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó.
URI: http://hdl.handle.net/10045/12652
ISSN: 0212-6443
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/preprint
Peer Review: no
Appears in Collections:INV - LICATMED - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailLaRella22_EduardBaile.pdf107,62 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.