Xarxes ICE

El Programa XARXES afavoreix i impulsa projectes d'investigació constituïts en equips de treball col·laboratiu, dirigint els seus esforços cap a la millora de la docència en general i la qualitat de l'aprenentatge dels estudiants, amb la finalitat de promoure l'intercanvi d'experiències, metodologies i eines entre professionals de l'àmbit universitari.
El Programa XARXES d'investigació en docència universitària, contribueix a crear un espai continu de desenvolupament professional del professorat universitari, basat en la pràctica reflexiva i el treball col·laboratiu promovent el debat i el disseny d'investigacions orientades a millorar la qualitat en l'ensenyament i l'aprenentatge universitari.

Navega