El retaule de Santa Bàrbara de Cocentaina: art, hagiografia i tradició

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/98367
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: El retaule de Santa Bàrbara de Cocentaina: art, hagiografia i tradició
Authors: Càmara Sempere, Hèctor
Research Group/s: Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT) | Literatura Catalana Medieval (LICATMED)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Art gòtic | Cocentaina | Santa Bàrbara | Hagiografia | Català
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2018
Publisher: Institut Alacantí de Cultura "Juan Gil-Albert"
Citation: Càmara Sempere, Hèctor. “El retaule de Santa Bàrbara de Cocentaina: art, hagiografia i tradició”. En: Descobreix Art en Valor. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, 2018. ISBN 978-84-7784-797-7, pp. 17-34
Abstract: Treball divulgatiu sobre el retaule gòtic de Santa Bàrbara de Cocentaina. L'objectiu és oferir una lectura interdisciplinària d'una obra d'art valenciana de gran importància, datada en el segle XIV. D'aquesta manera, es conjuga el pensament teològic i filosòfic medieval sobre la llum, que influeix en la concepció de l'art, el transvasament del contingut des de la literatura religiosa a la pràctica artística, el desvetlament de la iconografia i el paper de la devoció popular.
Sponsor: Aquest treball s'emmarca en el projecte de recerca “La literatura hagiográfica catalana, entre el manuscrito y la imprenta” (FFI2013-43927-P) del Ministeri d'Economia i Competitivitat.
URI: http://hdl.handle.net/10045/98367
ISBN: 978-84-7784-797-7
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © Joan Borja i Sanz (coord.); Els autors, 2018; D'aquesta edició: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert
Peer Review: no
Appears in Collections:INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres
INV - LICATMED - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailCamara-El-retaule-de-Santa-Barbara-de-Cocentaina.pdf1,38 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.