Do planalto ás terras baixas: novas achegas á ocupación da península do Barbanza dende a Prehistoria ata o Medievo

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/95915
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Do planalto ás terras baixas: novas achegas á ocupación da península do Barbanza dende a Prehistoria ata o Medievo
Other Titles: From the sierra to the lowlands: new data on the settlement of the Barbanza Peninsula from Prehistoric to Medieval times
Authors: Barbeito Pose, Víctor José | Fábregas Valcarce, Ramón | Rodríguez Rellán, Carlos | Fariña Costa, Alfonso | Paz Camaño, Alexandre | López Taboada, María de los Ángeles | Suárez Piñeiro, Ana María | Abascal Palazón, Juan Manuel | Fernández Suárez, Gonzalo Francisco | Casado González, Gregorio | Vázquez Martínez, Alia | Mariño Calvo, María Vanesa
Research Group/s: Culturas Antiguas y Cultura Material
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina
Keywords: Serra do Barbanza | Late Bronze Age | Early Medieval | Copper Age | Cattle-raising exploitations | Huts | Cattle enclosures | Ara | Survey | Territorial control | Medieval architecture | Palimpsest
Knowledge Area: Historia Antigua
Issue Date: 2018
Publisher: Universidad de Santiago de Compostela. Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico
Citation: Gallaecia. 2018, 37: 1-38. doi:10.15304/gall.37.5131
Abstract: Procédese á revisión dos traballos de prospección previa na serra do Barbanza e ampliados aos montes de Macenda e Bealo na procura de asentamentos gandeiros/pastorís, no curso deses traballos localizáronse ademáis un interesante xacemento de cronoloxía calcolítca e un castro inédito. Asemade, dáse conta dos resultados das intervencións en dous xacementos, un de carácter gandeiro que presenta un palimpsesto estrutural e cronolóxico (Río Barbanza), e outro relacionado con sistemas de control territorial (Outeiro da Torre). | We review the survey works carried through in the district of Barbanza, now extended to the parishes of Macenda and Bealo in search of livestock / pastoral settlements. In the course of these explorations a Copper Age site was discovered and, nearby, a previously unknown hillfort. An account is given of the results of the digging in two sites; one related to husbandry tasks, that presents a structural and chronological palimpsest (Rio Barbanza); and another more, related to territorial control systems (Outeiro da Torre).
URI: http://hdl.handle.net/10045/95915
ISSN: 0211-8653 | 2445-3927 (Internet)
DOI: 10.15304/gall.37.5131
Language: glg
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © Universidad de Santiago de Compostela
Peer Review: si
Publisher version: https://doi.org/10.15304/gall.37.5131
Appears in Collections:INV - CACM - Artículos de Revistas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2018_Barbeito-Pose_etal_Gallaecia.pdfEmbargo 12 meses (acceso abierto: 18 dic. 2019)28,45 MBAdobe PDFOpen    Request a copy


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.