L'aprenentatge autònom: un complement per a l'avaluació objectiva dels Fonaments Físics en les titulacions d'Arquitectura

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/9585
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: L'aprenentatge autònom: un complement per a l'avaluació objectiva dels Fonaments Físics en les titulacions d'Arquitectura
Authors: Rodes Roca, José Joaquín | Moreno Marín, Juan Carlos | Neipp, Cristian | Beléndez, Tarsicio | Méndez Alcaraz, David Israel | Durá Domenech, Antonio | Vera Guarinos, Jenaro | Beléndez, Augusto
Research Group/s: Holografía y Procesado Óptico | Astronomía y Astrofísica | Acústica Aplicada | Interacción de Partículas Cargadas con la Materia | GITE - Física, Óptica y Telecomunicaciones
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal
Keywords: Resolució de problemes | Treball no presencial | Campus virtual
Knowledge Area: Física Aplicada | Didáctica de las Ciencias Experimentales
Date Created: 2006
Issue Date: 5-Jun-2006
Publisher: Universidad de Alicante
Citation: RODES ROCA, José Joaquín, et al. "L'aprenentatge autònom: un complement per a l'avaluació objectiva dels Fonaments Físics en les titulacions d'Arquitectura". En: IV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria : Alicante, 5-6 de Junio de 2006 [Recurso electrónico] / M. Iglesias Martínez, C. Lapeña Pérez, F. Pastor Verdú (eds.). Alicante : Universidad de Alicante, 2006. ISBN 84-690-931-1, pp. 2B5/1-8
Abstract: El canvi de model educatiu que implica la integració del sistema universitari espanyol en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) implica centrar la docència en l’aprenentatge de l’alumnat. Per tant, com que una part important en aquest aprenentatge és el treball i l’esforç de l’alumnat, hem desenvolupat metodologies actives per afavorir-lo. En aquest treball presentem unes quantes accions amb l'objectiu de fer un seguiment del treball autònom del nostre alumnat i la repercussió que té en l’avaluació final de les nostres assignatures. La novetat es troba en l’obligació de dur a terme tutories presencials en què es revisa el treball fet, resolució de dubtes, plantejament de preguntes generals i la seua valoració qualitativa. El campus virtual de la Universitat d’Alacant (CVUA) també serà un instrument clau per a aconseguir que el treball autònom puga fer-se de forma flexible i amb els materials necesaris de suport. Cal destacar que la participació en les activitats és voluntària per a tot l’alumnat.
URI: http://hdl.handle.net/10045/9585
ISBN: 84-690-931-1
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - GHPO - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.
GITE - FOT - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.
Docencia - Redes ICE - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.
INV - IPCM - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.
GITE - FIDEUA - Contribuciones a Congresos
INV - Acústica Aplicada - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.
INV - Acústica Aplicada - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.
INV - Astronomía y Astrofísica - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailIV Jornadas redes 2B5_2006.pdf901,23 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.