L'assumpció en la Vita Christi d'Isabel de Villena

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/9133
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: L'assumpció en la Vita Christi d'Isabel de Villena
Authors: Càmara Sempere, Hèctor
Research Group/s: Els Escriptors i la Impremta en el Pas del Segle XV al XVI
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Literatura medieval | Literatura religiosa | Villena, Isabel de | Vita Christi | Assumpció
Knowledge Area: Literatura Catalana
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Publisher: Universidad Nacional de Educación a Distancia
Citation: CÀMARA SEMPERE, Hèctor. “L'assumpció en la Vita Christi d'Isabel de Villena”. Revista de lengua y literatura catalana, gallega y vasca. N. 13 (2007-2008). ISSN 1130-8508, pp. 39-54
Abstract: La intenció d'aquest treball és analitzar el tractament de l'assumpció en els últims capítols de la "Vita Christi" de sor Isabel de Villena en relació amb la tradició i amb el context literari català de l'època, en concret amb dues obres molt properes cronològicament i argumental, la "Vita Christi" de Francesc Eiximenis i el Misteri Assumpcionista de València.
Sponsor: L’article s’emmarca en el projecte d’investigació «Edició crítica digital de textos literaris dels segles XV i XVI de les lletres valencianes» (GV07/140).
URI: http://hdl.handle.net/10045/9133
ISSN: 1130-8508
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - EXPLANAT - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailESM0712A.pdf209,64 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.