La mort a Altea. Ritus, costums i relats

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/91173
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La mort a Altea. Ritus, costums i relats
Authors: Cabrera Uris, Antoni
Keywords: Mort | Mortalla | Dol | Vetla | Ritus | Enterro | Altea | Mourning | Wake | Rites | Burial | Death
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2018
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: Ítaca. Revista de Filologia. 2017-2018, 8-9: 309-334. doi:10.14198/ITACA2017-2018.8-9.16
Abstract: En la nostra cultura, la mort ha estat considerada sempre com un tema tabú del qual escau evitar parlar-ne. Però encara que no ens agrade, per aquest trànsit hi passarem tots; moltes vegades indirectament, i una de ben directament. Per això, en aquest article hem mirat d’analitzar com s’ha tractat o es tracta el procés de la mort, concretament al poble d’Altea (Marina Baixa), on, mitjançant entrevistes i recerca bibliogràfica, hem classificat tots els passos que se segueixen des dels moments abans de morir fins a l’acomiadament i el culte posterior al difunt. Així mateix, hem fet un estudi d’alguns fraseologismes locals vinculats al tema. | In our culture we always have considered the death as a taboo subject, which should be avoided. But, although we do not like it, this will happen to us many times indirectly, and one directly, when the time comes for us. For this reason, in this article we study how the treatment of death has been or has been carried out, specifically in the town of Altea, where, through interviews and bibliographic research, we have classified all the steps that follow from moments before dying until the dismissal and worship after the deceased. Also, we have studied some local phraseology linked to the subject.
URI: https://doi.org/10.14198/ITACA2017-2018.8-9.16 | http://hdl.handle.net/10045/91173
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2017-2018.8-9.16
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial 4.0
Peer Review: si
Publisher version: https://itaca.ua.es/
Appears in Collections:Revistas - Ítaca - 2017-2018, Núm. 8-9

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailITACA_08-09_16.pdf742,08 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons