Translation of Intertextual Audiovisual Humour. May the Force Be with You

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/91147
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: Translation of Intertextual Audiovisual Humour. May the Force Be with You
Autors: Botella, Carla
Grups d'investigació o GITE: Traducción Audiovisual de la Universidad de Alicante (TRADSUAL) | Traducción: Fuentes Bibliográficas, Análisis y Mediación Intercultural
Centre, Departament o Servei: Universidad de Alicante. Departamento de Traducción e Interpretación
Paraules clau: Audiovisual translation | Humor | Intertextuality | Cultural references
Àrees de coneixement: Traducción e Interpretación
Data de publicació: 2017
Editor: Universitat d'Alacant | Universitat Jaume I | Universitat de València
Citació bibliogràfica: MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación. 2017, 9trans: 1-23. doi:10.6035/MonTI.2017.9.3
Resum: This article is an approach to the translation of humorous intertextual references in audiovisual productions. Firstly, it deals with different theories of humor to then describe the main characteristics of audiovisual cultural references. Based on all the above mentioned issues, this article will show how allusions can certainly result in parody. Therefore, translators should take into account that humorous nuances should be transferred so that the new audience is on an equal footing with the original one.
URI: http://hdl.handle.net/10045/91147
ISSN: 1889-4178 | 1989-9335 (Internet)
DOI: 10.6035/MonTI.2017.9.3
Idioma: eng
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Drets: © d’aquesta edició: Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I, Universitat de València
Revisió científica: si
Versió de l'editor: http://dx.doi.org/10.6035/MonTI.2017.9.3
Apareix a la col·lecció: INV - INBITRA - Artículos de Revistas
INV - TEATRADSUAL - Artículos de Revistas
MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación - 2017, No. 9. The Translation of Humour

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
ThumbnailMonTI_09_03_eng.pdf118,86 kBAdobe PDFObrir Vista prèvia


Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.