Estudis Transversals

La col·lecció "Estudis Transversals" tindrà les línies següents de publicacions:
Línia de perspectiva comparatística
Comparació de les literatures adscrites a l'espai geogràfic esmentat anteriorment, sempre tenint en compte la utilització de l'obra literària com a fet cultural, en aquest cas, emmarcat dins de l'època contemporània dels últims 50 anys.
Línia de perspectiva geogràfica
S'interrelacionaran autors contemporanis pertanyents a les literatures francesa, italiana, àrab, catalana i hispànica, sense oblidar els llaços establerts amb la literatura hispanoamericana.
Línia de perspectiva interdisciplinar
Aquesta línia d'investigació estudiarà la interacció de la literatura amb les altres formes artístiques i les variacions d'aquesta interacció segons la cultura de què es tracte.
Línia de perspectiva sociològica
La línia sociològica s'atendrà mitjançant l'estudi de la difusió, la recepció i la repercussió mediàtica de les obres literàries estudiades i amb una finalitat contrastiva amb les literatures veïnes.
Línia d'evolució de gènere
Aquesta línia atendrà especialment al paper de la dona dins del món de la literatura contemporània, tant pel que fa a la seua situació com a subjecte creatiu com al seu tractament com a objecte literari.

Browse