Estudis Transversals: Literatura i Altres Arts en les Cultures Mediterrànies


El nostre grup de recerca té com a objectiu aprofundir, mitjançant l'estudi de la literatura, en el coneixement del món de la cultura islàmica, relacionat especialment amb la dona del segle XX com a objecte i subjecte creatiu. Aquest estudi es fa extensiu a les diverses literatures de la zona geogràfica de la Mediterrània occidental, bàsicament la francesa, la italiana, l'àrab, la catalana i la hispànica. Això permet una anàlisi sociològica de la creació, difusió i recepció literària i de les diferents arts que s'hi interrelacionen. Aquesta comunitat es troba interrelacionada amb el grup investigador Traverses, de la Université Paris 8-Saint Denis.

Membres del Grup


M. Àngels Francés Díez (dir.)

Observatorio de la Producción CientíficaCurriculum BreveOrcid icon

Eduard Baile López

Observatorio de la Producción CientíficaCurriculum BreveOrcid icon

Hèctor Càmara Sempere

Observatorio de la Producción CientíficaCurriculum BreveOrcid icon

Carles Cortés Orts

Observatorio de la Producción CientíficaCurriculum BreveOrcid icon

Víctor D. Domínguez Lucena

Observatorio de la Producción CientíficaCurriculum Breve

Dari Escandell Maestre

Observatorio de la Producción CientíficaCurriculum BreveOrcid icon

Anna Esteve Guillén

Observatorio de la Producción CientíficaCurriculum BreveOrcid icon

Irene Mira Navarro

Observatorio de la Producción CientíficaCurriculum BreveOrcid icon

Laura Sellés Lloret

Observatorio de la Producción CientíficaCurriculum Breve

Vicent Vidal Lloret

Observatorio de la Producción CientíficaCurriculum Breve

Més informació del Grup d’Investigació Més informació

Browse

Communities: