Estudis Transversals: Literatura i Altres Arts en les Cultures Mediterrànies


El nostre grup de recerca té com a objectiu aprofundir, mitjançant l'estudi de la literatura, en el coneixement del món de la cultura islàmica, relacionat especialment amb la dona del segle XX com a objecte i subjecte creatiu. Aquest estudi es fa extensiu a les diverses literatures de la zona geogràfica de la Mediterrània occidental, bàsicament la francesa, la italiana, l'àrab, la catalana i la hispànica. Això permet una anàlisi sociològica de la creació, difusió i recepció literària i de les diferents arts que s'hi interrelacionen. Aquesta comunitat es troba interrelacionada amb el grup investigador Traverses, de la Université Paris 8-Saint Denis.

Membres del Grup


Carles Cortés Orts (dir.)

Curriculum BreveOrcid icon

Carmen Alemany Bay

Curriculum Breve

Josefina Bueno Alonso

Curriculum Breve

Víctor D. Domínguez Lucena

Curriculum Breve

Dari Escandell Maestre

Curriculum BreveOrcid icon

Anna Esteve Guillén

Curriculum Breve

M. Àngels Francés Díez

Curriculum BreveOrcid icon

Isabel Marcillas Piquer

Curriculum Breve

Juan A. Roche Cárcel

Curriculum BreveOrcid icon

Més informació del Grup d’Investigació Més informació

Browse

Communities: