Three-dimensionally ordered macroporous PrOx: An improved alternative to soot combustion ceria catalysts

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/84268
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: Three-dimensionally ordered macroporous PrOx: An improved alternative to soot combustion ceria catalysts
Autors: Alcalde-Santiago, Virginia | Bailón-García, Esther | Davó-Quiñonero, Arantxa | Lozano Castelló, Dolores | Bueno López, Agustín
Grups d'investigació o GITE: Materiales Carbonosos y Medio Ambiente
Centre, Departament o Servei: Universidad de Alicante. Departamento de Química Inorgánica | Universidad de Alicante. Instituto Universitario de Materiales
Paraules clau: Soot | Praseodymia | Ceria | 3DOM | NOx
Àrees de coneixement: Química Inorgánica
Data de publicació: 28-d’octubre-2018
Editor: Elsevier
Citació bibliogràfica: Applied Catalysis B: Environmental. 2019, 248: 567-572. doi:10.1016/j.apcatb.2018.10.049
Resum: The synthesis and use for soot combustion of praseodymium oxide with three-dimensionally ordered macroporous (3DOM) structure is described. This novel PrOx-3DOM catalyst is presented as an improved novel metal-free alternative to CeO2 as soot combustion catalyst. The PrOx-3DOM catalyst presents a well-defined 3DOM structure with high macropores volume, which significantly enhances the solid-solid soot-catalyst contact. This enhanced contact, together with the improved reducibility of PrOx regarding CeO2, ameliorate the active oxygen production and its transfer to soot particles, improving the soot combustion with O2. In addition, the higher ability of PrOx to oxidize NO to NO2, improves the soot combustion in a higher extent than CeO2 in presence of NOx. The catalytic activity of PrOx-3DOM after several soot combustion cycles is also confirmed.
Patrocinadors: The authors thank the financial support of the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (Project CTQ2015-67597-C2-2-R and grant FJCI-2015-23769), the Spanish Ministry of Education, Culture and Sports (grant FPU14/01178) and the UE (FEDER funding).
URI: http://hdl.handle.net/10045/84268
ISSN: 0926-3373 (Print) | 1873-3883 (Online)
DOI: 10.1016/j.apcatb.2018.10.049
Idioma: eng
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Drets: © 2018 Published by Elsevier B.V.
Revisió científica: si
Versió de l'editor: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2018.10.049
Apareix a la col·lecció: INV - MCMA - Artículos de Revistas

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
Thumbnail2018_Alcalde-Santiago_etal_ApplCatB_accepted.pdfEmbargo 24 meses (acceso abierto: 29 oct. 2020)536,18 kBAdobe PDFObrir     Sol·licitar una còpia
Thumbnail2018_Alcalde-Santiago_etal_ApplCatB_final.pdfVersión final (acceso restringido)3,32 MBAdobe PDFObrir     Sol·licitar una còpia


Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.