Escenaris i reptes pròxims

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/80570
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Escenaris i reptes pròxims
Authors: Alberich Martí, Carmen | Melchor-Alós, Inmaculada
Research Group/s: Grupo Balmis de Investigación en Salud Comunitaria e Historia de la Ciencia
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia
Keywords: Evolució demogràfica | Mortalitat | Salut pública | Comunitat Valenciana
Knowledge Area: Enfermería
Issue Date: Jan-2018
Publisher: Generalitat Valenciana. Direcció General de Salut Pública
Citation: Viure en salut. 2018, 112: 17-18
Abstract: El patró de mortalitat de la població està determinat per les causes de mort de les persones majors: les malalties degeneratives n'han substituit d’altres històricament més importants. Hi ha una homogeneïtzació del procés de la mort, que es produeix més tard i es concentra en edats avançades i per causes semblants. És previsible que en els pròxims anys s'incrementen patologies, com ara les psicosis orgàniques senils i presenils, que ja vénen augmentant en les últimes décades.
URI: http://hdl.handle.net/10045/80570
ISSN: 1888-6833
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © Generalitat Valenciana
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - BISCHA - Artículos de Revistas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2018_Alberich_Melchor_Viure-en-Salut.pdf77,02 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.