El programa TEI com a resposta a casos d'assetjament escolar i inclusió d'alumnat amb TEA

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/76814
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: El programa TEI com a resposta a casos d'assetjament escolar i inclusió d'alumnat amb TEA
Autor/es: Mas Díaz, Sílvia
Director de la investigación: Veas, Alejandro | Castejón, Juan Luis
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica
Palabras clave: Tutoría entre Iguals (TEI) | Assetjament escolar | Bullying | Inclusió | Necessitats Educatives epecials (NEE) | Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)
Área/s de conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación
Fecha de publicación: 22-jun-2018
Fecha de lectura: 12-jun-2018
Resumen: L'assetjament escolar és malauradament una de les problemàtiques més grans a què ha de fer front el sistema educatiu actualment. Es tracta d'una qüestió que traspassa els murs de l'àmbit educatiu, convertint-se en una taca social. Si bé és cert, els centres educatius potser són els llocs d'inici i alimentació d'aquest mal que persegueix a bona part del nostre alumnat. Per tant, és indiscutible l'acció de qualsevol implicat en l'educació per aturar l'evolució de qualsevol acció conflictiva que derive en un procés continu. Davant aquesta situació, és de màxima importància i rellevància l'actualitat d'aquesta recerca per diversos motius. Per un costat, per la gravetat de les conseqüències negatives que comporta i per l'altre, per fer menció especial i donar suport a l'alumnat que presenta necessitats educatives especials (NEE), ja que per motius diversos són més vulnerables i la seua capacitat de reacció o solucionar problemes és més limitada. Aquesta investigació per tant pretén presentar els programes de Tutoria Entre Iguals (TEI) com a intervencions que resulten eficients en la reducció i prevenció d'assetjament escolar. Així també, demostrar si pot resultar una proposta adequada per treballar amb alumnes amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA).
URI: http://hdl.handle.net/10045/76814
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Derechos: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Aparece en las colecciones:Grado en Maestro en Educación Primaria - Trabajos Fin de Grado

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailEl_programa_tei_com_a_resposta_a_casos_dassetjament_escolar__MAS_DIAZ_SILVIA.pdf616,07 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.