La frontera meridional per la costa de la llengua catalana

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/74688
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La frontera meridional per la costa de la llengua catalana
Authors: Mas i Miralles, Antoni
Research Group/s: Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Llengua catalana | Fronteres lingüístiques | Frontera meridional
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2018
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Citation: Estudis Romànics. 2018, 40: 311-325. doi:10.2436/20.2500.01.249
URI: http://hdl.handle.net/10045/74688
ISSN: 0211-8572 | 2013-9500 (Internet)
DOI: 10.2436/20.2500.01.249
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0
Peer Review: si
Publisher version: https://doi.org/10.2436/20.2500.01.249
Appears in Collections:INV - EXPLANAT - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2018_Mas-i-Miralles_Estudis-Romanics.pdf363,45 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons