Contextualització, traducció i anàlisi de l'Escanyapobres

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/73880
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Contextualització, traducció i anàlisi de l'Escanyapobres
Autor/es: Marco Pozo, Pedro
Director de la investigación: Antolí Martínez, Jordi M.
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Traducció | Anàlisi | Narcís Oller | Realisme | Naturalisme | Literatura catalana | Català-espanyol | Segle XIX | Rafael Altamira | L'Escanyapobres
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 1-mar-2018
Fecha de lectura: 14-feb-2018
Resumen: Aquest Treball de Fi de Grau de Traducció i Interpretació té com a objectiu la traducció i la posterior anàlisi de l'Escanyapobres, una obra clau per a la literatura catalana escrita per Narcís Oller l'any 1884. Aquest autor és considerat el pare de la literatura moderna catalana del segle XX, amb obres com La papallona (1882) i La febre d'or (1890-1892), el referent principal del Realisme-naturalisme en aquesta llengua i un dels més importants a Espanya. Aquest moviment literari, iniciat per l'escriptor francés Émile Zola, qui va mostrar el seu interés per l'obra, està caracteritzat per descriure la misèria de la societat de l'època, en contraposició al Romanticisme del mateix segle, que representava una figura idealitzada i perfecta del protagonista, que era l'heroi. La importància de l'Escanyapobres és tal que ha estat traduïda al francés, a l'alemany, al castellà, i fins i tot al polonès recentment. Pel que fa a la traducció al castellà, va ser l'humanista alacantí Rafael Altamira qui va adaptar aquest clàssic de la literatura el 1897, amb el títol de El Esgaña-pobres: estudio de una pasión. La nostra intenció és oferir una traducció alternativa, actualitzada i millorada, adreçada a un públic acadèmic i no coetani com és el cas de la versió d'Altamira; és per això que hem establert tota una mena de criteris a nivell microtextual i macrotexual per a justificar les nostres decisions traductològiques, amb la finalitat d'oferir un text en castellà fidel a l'original, conservant l'estil d'Oller, l'ambientació catalana, el context històric i els trets del moviment literari del Realisme-Naturalisme perquè puga ser objecte d'estudi.
URI: http://hdl.handle.net/10045/73880
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Derechos: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Aparece en las colecciones:Grado en Traducción e Interpretación - Trabajos Fin de Grado

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailContextualitzacio_traduccio_i_analisi_de_LEscanyapobres_Marco_Pozo_Pedro.pdf506,04 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.