Andrés Martínez Medina (dir.), Arquitecturas para la defensa de la costa mediterránea (1936-1939), CD-ROM + opuscle, Alacant, Servei de Publicacions de la Universitat d’Alacant, 2016, 68 pp. + imatges electròniques.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/73348
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Andrés Martínez Medina (dir.), Arquitecturas para la defensa de la costa mediterránea (1936-1939), CD-ROM + opuscle, Alacant, Servei de Publicacions de la Universitat d’Alacant, 2016, 68 pp. + imatges electròniques.
Autor/es: Jaén i Urban, Gaspar | Irles Parreño, Ricardo
Grupo/s de investigación o GITE: Arquitectura - Composición Arquitectónica (CA01) | Metrópoli, Arquitectura y su Patrimonio (MAP)
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos
Palabras clave: Arquitectura Militar | Guerra Civil Espanyola (1936-1939) | Costa Mediterrània | Comunitat Valenciana | Arquitectura del segle XX
Área/s de conocimiento: Expresión Gráfica Arquitectónica
Fecha de publicación: 2017
Editor: Edizioni dell’Orso
Cita bibliográfica: Rivista Italiana di Studi Catalani. 2017, 7: 246-250
Resumen: En aquest ítem es ressenyen l’estudi i l’aixecament de plànols fets a la Universitat d’Alacant, sota la direcció del professor Andrés Martínez Medina, d'una mostra molt significativa de l’arquitectura militar costanera construida en la provincia d’Alacant durant la Guerra d’Espanya (1936-1939). La publicació anà a càrreg del Servei de Publicacions de la Universitat i es feu servir com a catàleg de l’exposició homónima exhibida al Museu de la Universitat.
URI: http://hdl.handle.net/10045/73348
ISSN: 2279-8781
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/review
Derechos: © Edizioni dell'Orso s.r.l.
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:INV - CA01 - Artículos de Revistas
INV - MAP - Artículos de Revistas
INV - GIA_EDE - Artículos de Revistas

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2017_Jaen_Irles_Riscat.pdf3,62 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.