Andrés Martínez Medina (dir.), Arquitecturas para la defensa de la costa mediterránea (1936-1939), CD-ROM + opuscle, Alacant, Servei de Publicacions de la Universitat d’Alacant, 2016, 68 pp. + imatges electròniques.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/73348
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Andrés Martínez Medina (dir.), Arquitecturas para la defensa de la costa mediterránea (1936-1939), CD-ROM + opuscle, Alacant, Servei de Publicacions de la Universitat d’Alacant, 2016, 68 pp. + imatges electròniques.
Authors: Jaén i Urban, Gaspar | Irles Parreño, Ricardo
Research Group/s: Arquitectura - Composición Arquitectónica (CA01) | Metrópoli, Arquitectura y su Patrimonio (MAP)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos
Keywords: Arquitectura Militar | Guerra Civil Espanyola (1936-1939) | Costa Mediterrània | Comunitat Valenciana | Arquitectura del segle XX
Knowledge Area: Expresión Gráfica Arquitectónica
Issue Date: 2017
Publisher: Edizioni dell’Orso
Citation: Rivista Italiana di Studi Catalani. 2017, 7: 246-250
Abstract: En aquest ítem es ressenyen l’estudi i l’aixecament de plànols fets a la Universitat d’Alacant, sota la direcció del professor Andrés Martínez Medina, d'una mostra molt significativa de l’arquitectura militar costanera construida en la provincia d’Alacant durant la Guerra d’Espanya (1936-1939). La publicació anà a càrreg del Servei de Publicacions de la Universitat i es feu servir com a catàleg de l’exposició homónima exhibida al Museu de la Universitat.
URI: http://hdl.handle.net/10045/73348
ISSN: 2279-8781
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/review
Rights: © Edizioni dell'Orso s.r.l.
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - CA01 - Artículos de Revistas
INV - MAP - Artículos de Revistas
INV - GIA_EDE - Artículos de Revistas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2017_Jaen_Irles_Riscat.pdf3,62 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.