Determinació de l’acceleració de la gravetat i la velocitat del so en l’aire utilitzant senyals d’àudio

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/73159
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Determinació de l’acceleració de la gravetat i la velocitat del so en l’aire utilitzant senyals d’àudio
Authors: Balbuena Valenzuela, Juan Pablo | Garcés Vernier, Inti | Garcia-Abril, Marina | Dednam, Wynand | Esteve Guilabert, Vicente | Ávila Freire, Ángel | Martínez Asencio, Jesús | Muñoz-Mármol, Rafael | Olivera, Bernat | García Molina, Rafael | Abril, Isabel
Research Group/s: Interacción de Partículas Cargadas con la Materia | Grupo de Nanofísica
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Física Aplicada | Universidad de Alicante. Instituto Universitario de Materiales
Keywords: Experiments | Física | Àudio | Cinemàtica | Acceleració de la gravetat | Inducció electromagnètica
Knowledge Area: Física Aplicada | Física de la Materia Condensada
Issue Date: 2017
Editors: Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Citation: Balbuena Valenzuela, Juan Pablo, etal. "Determinació de l’acceleració de la gravetat i la velocitat del so en l’aire utilitzant senyals d’àudio". En: Roig-Vila, Rosabel (coord.). Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2016-17 = Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2016-2017. Alicante: Universidad de Alicante, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2017. ISBN 978-84-697-6536-4, pp. 1140-1154
Abstract: La realització d’experiments de física utilitzant noves tecnologies és sovint més atractiva per als estudiants que els experiments convencionals. En aquest treball usem la targeta de so d’un ordinador per a mesurar el temps que transcorre entre dos sons. Hem portat a terme dos experiments per a calcular l’acceleració de la gravetat, on hem utilitzat la targeta de so de l’ordinador i el programa Audacity de gravació i edició de sons. El primer experiment es basa en la cinemàtica del tir parabòlic d’un cos, mentre que el segon experiment està basat en la llei d’inducció de Faraday quan un imant cau per un tub no metàl·lic on hi ha espires enrotllades. D’aquesta manera, hem obtingut l’acceleració de la gravetat mitjançant un procediment diferent a l’habitual en els laboratoris de física. També hem demostrat experimentalment que el temps de caiguda d’un cos no depèn de la seua velocitat horitzontal inicial ni de la seua massa, error molt comú entre els estudiants.
URI: http://hdl.handle.net/10045/73159
ISBN: 978-84-697-6536-4
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © De la edición: Rosabel Roig-Vila, Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades; del texto: las autoras y autores; de esta edición: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/72112
Appears in Collections:Docencia - ICE - Capítulos de Libros
INV - IPCM - Capítulos de Libros
INV - Grupo de Nanofísica - Capítulos de Libros

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailMemorias-del-programa-redes-i3ce-2016-17_95.pdf1,49 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.