Catalytic Reduction of NO by CO over LaMn1−xFexO3 and La0.8A0.2Mn0.3Fe0.7O3 (A = Sr, Cs, Ba, Ce) Perovskite Catalysts

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/67784
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: Catalytic Reduction of NO by CO over LaMn1−xFexO3 and La0.8A0.2Mn0.3Fe0.7O3 (A = Sr, Cs, Ba, Ce) Perovskite Catalysts
Autors: Tarjomannejad, Ali | Farzi, Ali | Illán-Gómez, María José | Niaei, Aligholi | Salari, Dariush | Albaladejo-Fuentes, Vicente
Grups d'investigació o GITE: Materiales Carbonosos y Medio Ambiente
Centre, Departament o Servei: Universidad de Alicante. Departamento de Química Inorgánica | Universidad de Alicante. Instituto Universitario de Materiales
Paraules clau: Perovskite | Sol–Gel | Catalytic reduction | NO | CO
Àrees de coneixement: Química Inorgánica
Data de publicació: de novembre-2016
Editor: Springer Science+Business Media New York
Citació bibliogràfica: Catalysis Letters. 2016, 146(11): 2330-2340. doi:10.1007/s10562-016-1860-0
Resum: In this study, LaMn1−xFexO3 (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1) and La0.8A0.2Fe0.7Mn0.3O3 (A = Sr, Cs, Ba, Ce) perovskite oxides were synthesized by sol–gel method and their activities were evaluated in catalytic reduction of NO by CO. Perovskite catalysts were characterized by XRD, BET, H2-TPR, XPS and SEM. Synthesized perovskites present a high activity for the catalytic reduction of NO by CO, LaMn0.3Fe0.7O3 Show the highest activity among LaMn1−xFexO3 perovskite catalysts (71 % CO conversion and 82 % NO conversion at 350 °C). The effect of partial substitution of Sr, Cs, Ba and Ce in A-site was also examined on the structure and catalytic activity of LaMn0.3Fe0.7O3 perovskite catalyst. La0.8Sr0.2Fe0.7Mn0.3O3 and La0.8Ce0.2Fe0.7Mn0.3O3 present the highest activities among La0.8A0.2Fe0.7Mn0.3O3 perovskites. The introduction of Sr2+ and Ce4+ in A-site of perovskite change the reducibility of B-site cations and Fe4+/Fe3+ and Mn4+/Mn3+ ratios, and increase Oads/Olatt ratio and these factors create structural defects in perovskite which lead to higher catalytic activities.
Patrocinadors: Financial supports from the Iran National Science Foundation (INSF) are gratefully acknowledged.
URI: http://hdl.handle.net/10045/67784
ISSN: 1011-372X (Print) | 1572-879X (Online)
DOI: 10.1007/s10562-016-1860-0
Idioma: eng
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Drets: © Springer Science+Business Media New York 2016
Revisió científica: si
Versió de l'editor: http://dx.doi.org/10.1007/s10562-016-1860-0
Apareix a la col·lecció: INV - MCMA - Artículos de Revistas

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
Thumbnail2016_Tarjomannejad_etal_CatalLett_final.pdfVersión final (acceso restringido)3,02 MBAdobe PDFObrir     Sol·licitar una còpia


Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.