Lausanne, Vaduz, Salzburg, Viena, Praga. Agost 1975: A Photographic Record

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/64418
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Lausanne, Vaduz, Salzburg, Viena, Praga. Agost 1975: A Photographic Record
Authors: Jaén i Urban, Gaspar
Research Group/s: Metrópoli, Arquitectura y su Patrimonio (MAP)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos
Keywords: Fotos de arquitectura | Arquitectura y urbanismo | Suiza | Liechtenstein | Austria | Checoslovaquia | Paisaje urbano | Arquitectura del siglo XX | Arquitectura barroca centroeuropea | Poesía catalana del siglo XX
Issue Date: 15-Mar-2017
Abstract: Aquestes fotografies de Suïssa, Liechtenstein, Àustria y Txecoslovàquia, en blanc i negre i en color, es van fer a l’agost del 1975 amb una cambra rèflex Asahi Pentax Spotmatic II amb objectiu de 50 mm, tot fent servir negatius i diapositives Kodak (Tri-X-Pan-Film & Ektachrome-Transparency), Orwo (Orwochrom UT 18) i Agfa. El Museu de la Universitat d’Alacant en conserva una col·lecció completa; 147 còpies fotogràfiques de 32 x 24 cm amb tintes Ultrachrome sobre paper Ilford Gold Fibre Silk de 310 gr/m² realitzades a Estudio Paco Mora de València l’any 2016, amb digitalització prèvia a partir dels negatius i de les diapositives originals mitjançant un escàner Haselblad Flextight X 1 a una resolució de 3.200 punts per polzada. L'item inclou també el poema de l'autor "Elegia de Praga" ("Cambra de Mapes" Barcelona, Llibres del Mall, 1982) en versio catalana, castellana, anglesa, francesa i italiana. I encara un fragment del llibre "Praga" de Teresa Pàmies que en fa referència en versio castellana i anglesa. | These photographs of Switzerland, Liechtenstein, Austria and Czechoslovakia, were taken in black and white and fullcolour in August 1975. The equipment used was an Asahi Pentax Spotmatic II reflex camera with a 50 mm lens, and the films and slides used were Kodak, (Tri-X-Pan-Film & Ektachrome-Transparency), Orwo (Orwochrom UT 18) and Agfa. The Alicante University Museum keeps a full collection: 147 photographic copies of 32 x 24 cm in Ultrachrome ink on Ilford Gold Fibre Silk paper of 310 gr/m² made at Estudio Paco Mora in Valencia in 2016, by means of digitalization of the original films and slides using a Haselblad Flextight X 1 scanner at a resolution of 3,200 points per inch.
URI: http://hdl.handle.net/10045/64418
Language: spa | cat | eng
Type: info:eu-repo/semantics/other
Rights: © Gaspar Jaén i Urban
Peer Review: no
Appears in Collections:INV - MAP - Recursos Audiovisuales y Multimedia
INV - GIA_EDE - Recursos Audiovisuales y Multimedia

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail1975-VIENA-PRAGA.pdf251,61 MBAdobe PDFOpen Preview
Thumbnailsouvenir_de_Viena.pdfTarjeta conmemorativa1,85 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.