Şah I. Abbas’ın Bir Akdeniz Politikası Var mıydı?

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/62088
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Şah I. Abbas’ın Bir Akdeniz Politikası Var mıydı?
Authors: Cutillas Ferrer, José Francisco
Research Group/s: Grupo de Investigación en Estudios Árabes e Islámicos Sharq Al-Andalus (SAA)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filologías Integradas
Keywords: Spanish monarchy | Safavid Foreign policy | Mediterranean Sea | Ottoman Empire | Safavid dynasty
Knowledge Area: Estudios Árabes e Islámicos
Issue Date: 2016
Publisher: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Citation: Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi. 2016, 2(2): 189-210
Abstract: Geçtiğimiz 20 yıl, Safevi tarihi üzerine yapılan araştırmalarda muazzam bir gelişmeye tanıklık etti. Yakın zamanlarda Safevi uluslararası münasebetlerine ilişkin meydana gelen gelişmeler, 16. ve 17. yüzyıllar boyunca İran’ın ilişkilerinin ve Akdeniz’in kuzey kıyıları boyunca yer alan ülkeler de dâhil olmak üzere Avrupa ile bağlantılarının benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığı sonucuna yol açtı. Bununla birlikte, Akdeniz’e yönelik bu bilinçli Safevi politikası hakkında hemen hemen hiç tartışma yok. Bu makale, Şah I. Abbas’ın, zihnindeki belirgin bir Akdeniz politikası ile hareket etmiş olabileceğini göstermek için İspanyol vesikalarının yeniden gözden geçirilmesini öneriyor.
URI: http://hdl.handle.net/10045/62088
ISSN: 2149-0678
Language: tur
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Peer Review: si
Publisher version: http://dergipark.gov.tr/cihannuma/issue/27075/286466
Appears in Collections:INV - SAA - Artículos de Revistas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2016_Cutillas_Cihannuma.pdf559,59 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.