J. V. Foix: Avantguarda, poesia i arquitectura. Foix a la V Triennal d’Arquitectura, Milà 1933

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/58746
Full metadata record
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorMetrópoli, Arquitectura y su Patrimonio (MAP)es_ES
dc.contributor.authorJaén i Urban, Gaspar-
dc.contributor.authorLucchini, Marco-
dc.contributor.otherUniversidad de Alicante. Departamento de Expresión Gráfica y Cartografíaes_ES
dc.date.accessioned2016-10-11T06:58:19Z-
dc.date.available2016-10-11T06:58:19Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationL'Espill. 2016, 52: 12-29es_ES
dc.identifier.issn0210-587X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10045/58746-
dc.description.abstractL'any 1933, en ple periode feixista, el poeta avantguardista català J. V. Foix (1893-1987) visità amb la seua esposa la V Triennal d'arquitectura de Milà. Es tractava d'un viatge prou llarg que, a més de Milà, inclogué, pel que sabem, ciutats d'Itàlia i de Iugoslàvia, com ara Florència, Trieste, Roma, Venècia i Ljubljana. El motiu del desplaçament era l'assistència a l'XIé Congrés Internacional del PEN-Club que se celebrà en la primavera del 1933 a Dubrovnik (població per al nom de la qual Foix prefería fer servir el nom llatí de Ragusa). Aquell viatge motivà un article específic sobre l'arquitectura de la Triennal al diari "La Publicitat", però també diverses referencies posteriors, tant en l'obra periodística com poètica de Foix. Una especial significació tingué el llibre d'articles preparat pel mateix Foix "Mots i maons o a cascu el seu" (1971). En aquest assaig, escrit per professors de la Universitat d'Alacant i del Politècnic de Milà, s'analitza la visió que Foix tenia de l'arquitectura del Moviment Modern, situant-la en relació al seu esperit avantguardista i d'avançada; s'intenten establir dates, llocs i edificis vistos per Foix en aquell viatge; i es conclou subratllant que la proximitat entre Milà i Barcelona que es donà amb intensitat els anys cincuanta i seixanta del segle XX troba en aquest episodi poc conegut de l'època d'entreguerres un antecedent remarcable per a la cultura arquitectònica i literària catalana.es_ES
dc.description.abstractIn 1933, during the fascist period in Italy, the avant-garde Catalan poet J. V. Foix (1893-1987) visited the V Triennale di Architettura di Milano with his wife. As far as we know, this was a long trip which, apart from Milan, included stays in Yugoslavian and Italian cities like Florence, Trieste, Rome, Venice and Ljubljana. The reason for the journey was to attend the 11th International Congress of the PEN-Club which was held in spring 1933 in Dubrovnik, a town which Foix preferred to call by its Latin name Ragusa. That trip was the source of a monographic article about the architecture of the Triennale published in the newspaper “La Publicitat”, but it was also the source of later references both in his journalistic and poetic works. The book of articles prepared by Foix himself "Mots i maons o a cascú el seu" (1971) - that we can translate as “Bricks and Words or each to their own” - would have a special significance. This essay, written by lecturers from Alicante University ant the Polytechnic of Milan, analyzes Foix vision of the architecture of the Modern Movement, placing it in the context of his profound avant-garde and advanced spirit. It aims to establish the facts, places and buildings visited by Foix during that trip. The conclusion is that this little known episode between the wars was a remarkable antecedent for the proximity between Milan and Barcelona, which was so intense in the fifties and sixties, and had a great influence on Catalan culture and architecture.-
dc.languagecates_ES
dc.publisherUniversitat de Valènciaes_ES
dc.publisherEdicions Tres i Quatrees_ES
dc.rights© Universitat de València i Edicions Tres i Quatrees_ES
dc.subjectPoesia catalana del segle XXes_ES
dc.subjectAvantguarda arquitectònicaes_ES
dc.subjectMoviment modernes_ES
dc.subjectJ.V. Foixes_ES
dc.subjectV trienal de Milà 1933es_ES
dc.subjectRelacions Itàlia/Catalunyaes_ES
dc.subjectMots i maons o a cascú el seues_ES
dc.subjectPEN-Clubes_ES
dc.subject.otherExpresión Gráfica Arquitectónicaes_ES
dc.titleJ. V. Foix: Avantguarda, poesia i arquitectura. Foix a la V Triennal d’Arquitectura, Milà 1933es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.peerreviewedsies_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
Appears in Collections:INV - MAP - Artículos de Revistas
INV - GIA_EDE - Artículos de Revistas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2016_Jaen_Lucchini_LEspill.pdf8,77 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.